3

NAŠA PRÁCA

Digitálne riešenia, ktoré pomáhajú firmám rásť

Komplexné ecommerce riešenie pre B2B segment | SAP Commerce Cloud

Dlhodobý transformačný proces zahŕňal návrh architektúry, vývoj a nasadenie novej ecommerce platformy pre B2B segment. Projekt pokračuje migráciou z on-premise na cloud, nasadením moderného storefrontu a kompletnou integráciou SAP Commerce so systémami SAP ERP a CRM.

Interná FinTech aplikácia na zabezpečenie financovania kúpy automobilu

Zrealizovali sme predstavu klienta o vlastnej aplikácii, ktorá by umožnila predajcom dokončiť proces predaja automobilu priamo na predajni aj v prípade, že si zákazník zvolí možnosť financovania kúpy formou lízingu.

Analýza a nasadenie storefrontu s decoupled architektúrou | SAP Spartacus

Výberu technológie SAP Spartacus pre nový storefront predchádzali konzultácie a analýzy, čo vo výsledku viedlo k zlepšeniu výkonu stránky. Využitím získavaných dát a analýzy cesty zákazníka sme zlepšili UI/UX a vytvorili intuitívnejšiu navigáciu pre klientov B2B aj B2C.

Vývoj SMART aplikácie na vykonávanie kontrol jazdených áut | Mobilná aplikácia

Ako súčasť medzinárodného tímu, ktorý zastrešuje technologický vývoj startupu Carvago, sme pomohli uviesť do života revolučný koncept, ktorý šetrí čas mechanikom, zefektívňuje proces nákupu áut, znižuje byrokraciu a ukladá dáta bezpečne a konzistentne.

Modernizácia webovej stránky | Webjet CMS

Projekt spočíval v modernizácii webovej stránky v súlade s novou vizuálnou identitou klienta. Naším cieľom bolo vytvoriť efektívnu webovú architektúru a prispôsobiť ju požiadavkám mobile first design, aby bol dôležitý obsah návštevníkovi v čo najväčšej miere dostupný na jedno kliknutie.
logo bloomreach

Custom implementácia produktu Bloomreach Discovery

Projekt obnáša kompletnú prípravu a realizáciu implementácie produktu Discovery na podstránke documentation.bloomreach.com. Jeho súčasťou je rozšírenie vyhľadávača o AI funkcionalitu, ktorá umožnila zvýšiť interaktivitu a uživateľský zážitok.
Ďalšie spolupráce

Mobilná aplikácia, ktorá slúži zamestnancom na skenovanie QR kódov náradia

Dizajn a vývoj hry: posunuli sme úspešnú mobilnú hru na vyššiu úroveň

Vývoj WooCommerce pluginu, ktorý umožňuje generovanie a správu poukážok

Aplikácia vyvinutá na automatizáciu a synchronizáciu online aj offline procesov

Návrh a vývoj webovej aplikácie na správu ponúk nehnuteľností

Rezervačný systém pre správu destinácií, termínov a cien umožňujúci synchronizáciu s cestovnými kanceláriami

Vývoj konfigurátora obrazov podľa požiadaviek klienta

Konfigurátor umožňujúci výber produktov na základe viacerých kritérií, prepojený s objednávkovým systémom