3

Implementácia CDXP platformy pre automatizovaný marketing

Platforma

Frontend

Integrácia

Veľkosť tímu

3+

O technológii

Bloomreach Engagement (kedysi Exponea) je jedným z produktov americkej spoločnosti Bloomreach, ktorá je TOP hráčom v oblasti elektronického obchodovania a automatizácie marketingu. Ide o CDXP (Customer Data & Experience Platform), platformu, ktorá umožňuje sústrediť údaje o zákazníkoch, produktoch aj anonymných návštevníkoch eshopu na jednom mieste, a poskytovať automatizovaným spôsobom na mieru šité zákaznícke zážitky.

Pomocou jedinej platformy dokážete vytvárať personalizované emailové, SMS, webové a mobilné kampane, pracovať s real-time dátami a využiť benefity umelej inteligencie.

VÝHODY:

  • Omnichannel prístup umožňuje personalizovaný a lepšie zacielený kontakt so zákazníkom
  • Možnosť vytvárať modely na základe interakcií používateľov a predpovedať ich budúce správanie
  • Jednoduchá integrácia s TOP platformami v oblasti ecommerce vrátane SAP Commerce, Shopify a BigCommerce

O PROJEKTE

Zákazník prechádzal digitálnou transformáciu B2B obchodného streamu. S novým plnohodnotným 
e-commerce riešením pre B2B segment vznikla tiež potreba integrovať nástroje na monitoring a analýzu zákazníckych dát, automatizáciu marketingových aktivít a personalizáciu kampaní s cieľom podporiť obchodné ciele v online aj offline prostredí.

VÝZVA

Cieľom projektu bolo získať holistický pohľad na správanie zákazníka v online priestore a zefektívniť digitálny marketing pomocou personalizovaných kampaní. To si vyžadovalo zjednotenie dátových kanálov a nasadenie komplexného nástroja pre automatizáciu, ktorý by koncovým zákazníkom umožnil ponúkať personalizovaný obsah.

ako sme postupovali:

1. Discovery fáza

Cieľom bolo dokonalé spoznanie aktuálneho stavu u klienta a spoznanie jeho potrieb. Súčasťou prvej etapy bola analýza biznisových príležitostí, ktoré následne vyústili do prípravy projektového plánu.


2. Dátový audit (MVP)

Bolo nevyhnutné identifikovať všetky dátové toky, zhodnotiť úplnosť získavaných dát a rozhodnúť, s ktorými dátami budeme pracovať ďalej. Cieľom bolo získať komplexný pohľad na zákazníka a jeho nákupné správanie v každom bode nákupného procesu v online aj offline prostredí.

 

3. Tvorba architektúry pre získanie dát

Nové funkcionality, ktoré so sebou prinieslo e-commerce riešenie SAP Commerce, nám umožnilo nastaviť zber a vyhodnocovanie dát nad rámec základného nastavenia GA4. Výsledkom bola architektúra personalizovaného a pokročilého zberu dát pre webtracking a súčasne CDXP platformu.

 

4. Implementácia CDXP platformy

Súčasťou tejto etapy bola technická integrácia, teda pripojenie platformy k online a offline tokom dát, nastavenie zákazníckych identifikátorov, výber sledovaných atribútov, udalostí a následný import údajov. Vďaka produktu Bloomreach Engagement bolo možné okamžite začať analyzovať dostupné údaje a začať s prípravou personalizovaných scenárov pre jednotlivé segmenty zákazníkov v B2B.

 

5. Business as Usual

Z úlohy implementátora sme sa presunuli do pozície správcu CDXP platformy pre B2B obchodný stream. Naďalej spolupracujeme na tvorbe zadaní pre marketingové oddelenie a participujeme na príprave personalizovaných reklamných kampaní. Získavané dáta sú zároveň cenným vstupom pri vývoji ďalších IT projektov klienta.

Nአklient získal:

S čím Vám vieme pomôcť?