3

Čím žijeme

Novinky

Discovery fáza - meeting

Čítaj

Discovery fáza: Cesta k úspechu IT projektov

IT outsourcing Martin Tarhanič

Pozri video

#05 IT Outsourcing | Martin Tarhanič o výhodách a výzvach externalizácie IT služieb

Pozrieť video

Cassovia Code Workation 2024

Náš proces

1. Discovery

Každý projekt začíname tzv. Discovery fázou. Na základe cieľov projektu vyberáme ten najvhodnejší technologický stack a hľadáme optimálne formy spolupráce.

  • Skúmame realizovateľnosť a scope s ohľadom na čas a kapacity.
  • Sústredíme sa na zber kľúčových informácií a kreovanie optimálneho riešenia. 

2. Design

Váš nápad zhmotníme do podoby MVP alebo prototypu, čo vám poskytne strategickú výhodu vo forme skorého vstupu na trh.

  • Definujeme základné funkcionality, UX/UI a pripravujeme interaktívny prototyp.
  • Zbierame používateľský feedback, ktorý zapracujeme do výsledného riešenia.

3. Delivery

Zabezpečíme komplexnú starostlivosť o váš softvér od jeho vývoja až po jeho zavedenie do prevádzky. Zaistíme tým jeho stabilitu, efektívne fungovanie a dlhodobú hodnotu.

  • Plán implementácie, zabezpečenie kvality a nasadenie riešenia
  • Zaškolenie používateľov a technická podpora

Hľadáte špecialistov pre svoj projekt?

úspešných spoluprác
50
IT špecialistov
0
zahraničných trhov
0
rokov skúseností v IT
0 +

BLOG

Najnovšie príspevky

Cassovia Code na Workation 2024

Integrita, odvaha a business mindset. Tieto tri slovné spojenia najlepšie vystihujú našu firmu a to akým spôsobom chceme pristupovať aj

Porozprávajme sa o Vašom projekte!

Dohodnite si online stretnutie s našimi IT špecialistami.