3

Modernizácia webovej stránky | Webjet CMS

Backend

Frontend

Veľkosť tímu

5

O technológii

WebJET CMS je redakčný systém od slovenskej spoločnosti InterWay, ktorý umožňuje vytvárať a spravovať webové stránky, portály a webové aplikácie. Je alternatívou k bežným riešeniam, ako je WordPress, no naviac ponúka lokálnu podporu. Od uvedenia v roku 2002 prešiel viacerými zmenami a vylepšeniami, aktuálne je široko využívaný v štátnej správe.

Je naprogramovaný v jazyku Java a je vhodný aj ako základ pre rôzne webové aplikácie. Možno ho prevádzkovať na operačných systémoch Windows, Linux aj vo vládnom cloude.

HLAVNÉ BENEFITY:

  • Open-source odstraňuje závislosť vývoja od jednej spoločnosti
  • Jednoduchá obsluha bez potreby znalosti programovania
  • Možnosť rozšírenia o viac ako 70 doplnkových aplikácií
  • Bezpečnosť vďaka integrovaným bezpečnostným filtrom typu WAF
  • Zákaznícka a technická podpora v slovenskom jazyku

O PROJEKTE

V roku 2021 predstavila Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave novú vizuálnu identitu, v súlade s ktorou sa rozhodla modernizovať aj svoju webovú stránku.

Na projekte sme spolupracovali s dizajnérskym tímom na strane klienta, pričom sme mali na starosti architektúru a vývoj webu a webových aplikácií na mieru. Dodávateľom WebJET CMS bola spoločnosť InterWay.

VÝZVA

Zákazník prišiel s jasnou predstavou o dizajne, na druhej strane potreboval pomoc so štruktúrovaním veľkého množstva obsahu do logických celkov. S rastúcim počtom používateľov mobilných telefónov prišla požiadavka na Mobile First Design, ktorú sme museli zohľadniť aj pri samotnom vývoji. 

Náš vývojový tím stál pred výzvou zoštíhliť webovú stránku a pripraviť jej architektúru tak, aby bol dôležitý obsah návštevníkovi v čo najväčšej miere dostupný na jedno kliknutie.

ako sme postupovali:

1. Analýza site mapy

Aby nová web stránka reflektovala požiadavky zákazníka na prehľadnosť a prístupnosť, bolo najprv potrebné dôkladne zanalyzovať všetok dostupný obsah. Odstránili sme duplicitné a nefunkčné odkazy. Výsledkom tejto etapy bol návrh novej, štíhlejšej informačnej architektúry webovej stránky.

2. Príprava wireframov

Na príprave dizajnu sme veľmi úzko spolupracovali s in-house dizajnérmi na strane klienta. Pripravili sme high-fidelity wireframes, ktoré obsahovali informácie o rozmiestnení prvkov a ich vzájomnej interakcii. Dizajnérom poslúžili ako šablóny pri navrhovaní grafického dizajnu jednotlivých podstránok. Zároveň sme zostavili set elementov (bannery, slider, formuláre…), ktoré môže klient opätovne využívať.

3. Vývoj webovej stránky

Po schválení dizajnu začal náš tím s prípravou jednotlivých obrazoviek. Postupne boli všetky požadované vizuály pripravené 1:1. Počas vývoja sme dbali o to, aby bola správa webu, nahadzovanie a manažovanie obsahu na stránkach pre klienta intuitívne a čo najjednoduchšie.

4. Vývoj aplikácií na mieru

Webovú stránku sme prepojili s interným systémom SAP a akademickým informačným systémom (AIS), čo nám zároveň umožnilo vyvinúť na mieru šitú aplikáciu „Zamestnanci“. Po zadaní mena zamestnanca dohľadá informácie z oboch napojených systémov. Pre klienta sme tiež pripravili aplikáciu na jednoduché pridávanie absolventov a nástroj na nahadzovanie publikačných výstupov.

5. Testing a vylaďovanie

Poslednou fázou bolo otestovanie funkčnosti, bezpečnosti a responzivity stránky. Zapracovali sme pripomienky klienta, odovzdali mu dokumentáciu a poskytli podporu v úvodnej fáze používania nového CMS.

HLAVNÉ BENEFITY PRE KLIENTA:

S čím Vám vieme pomôcť?