3

Aaa auto logo white

Interná FinTech aplikácia na zabezpečenie financovania kúpy automobilu

Frontend

VueJS logo

Backend

Veľkosť tímu

6

AAA Auto je sieť predajní ojazdených automobilov, ktorá patrí pod spoločnosť AURES Holding. Disponuje najširšou ponukou jazdených luxusných áut v strednej Európe. V Českej republike má AAA Auto aktuálne 22 pobočiek.

Okrem českého trhu posobí aj na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a Nemecku. Ako súčasť služieb zákazníkom sprostredkúvajú predajcovia financovanie a poistenie vozidiel v spokupráci v najväčšími finančnými inštitúciami v ČR.

O projekte

Požiadavkou klienta bolo vytvoriť nástroj, ktorý by umožňoval predajcom áut rýchlo a efektívne získavať ponuky financovania a poistenia vozidla od partnerských subjektov, šité na mieru zákazníkovi. Celý projekt pozostával z viacerých vývojových etáp, počas ktorých došlo k postupnej integrácii aplikácie klienta s aplikáciami bankových a nebankových poskytovateľov financovania vozidla a poistných produktov. 

VÝZVA

Pôvodný proces výberu lízingovej spoločnosti bol pomerné zdĺhavý. Predajca sa prihlasoval do aplikácií poskytovateľov lízingov. Po zadaní základných informácií boli ponuky exportované do MS Excel a následne prezentované záujemcovi o kúpu auta. Ďalší krok opäť prebiehal v aplikáciách lízingových spoločností alebo priamo na ich pobočkách, čo celý proces ešte predlžovalo.

Predstavou zákazníka bolo výber lízingu spolu s poistením vozidla zjednotiť do jednej aplikácie (F&I aplikácie), ktorá by naviac umožnila predajcom ponúkať doplnkové služby (nefinančné produkty) a prispôsobiť výslednú ponuku na mieru konkrétnemu zákazníkovi. Vo finále by bolo financovanie a zabezpečenie poistenia vyriešené pomocou F&I aplikácie priamo na predajni AAA Auto bez potreby prihlasovania do aplikácie tretej strany.

Výzvou pre náš tím bolo napojenie aplikácie na API rozhrania finančných inštitúcií, pričom každý zo subjektov mal end-pointy pripravené v rozličnej podobe. Okrem toho bolo potrebné zjednodušiť vypĺňanie formulárov žiadostí o lízing tak, aby sa predišlo duplicitnému zadávaniu údajov. Výzvou boli tiež neustále legislatívne zmeny a odlišnosti v Česku, Poľsku a na Slovensku.

Ako sme postupovali

Discovery fáza

Už od začiatku projektu bolo potrebné brať do úvahy budúce škálovanie aplikácie – okrem Čiech bolo v pláne spustenie aplikácie na pobočkách na Slovensku a v Poľsku. Výsledkom discovery fázy bol návrh architektúry a dizajnu aplikácie, a výber tech stacku.

Po dôslednej analýze sme sa s klientom zhodli na tom, že vývoj F&I aplikácie rozdelíme do troch fáz.

 

Fáza #1 : Kalkulácie ponúk

Cieľom bolo vytvoriť prototyp aplikácie, ktorý by sústredil kalkulácie cenových ponúk od jednotlivých poskytovateľov a umožnil ich porovnávať v reálnom čase. V tejto fáze bola aplikácia pripravená pre český trh s potenciálom ďalšieho škálovania pre Slovensko a Poľsko.

 

Fáza #2: Porovnávače pre lízingy a poistenie

Aplikácia je rozšírená o možnosť vyplnenia údajov potrebných v žiadostiach jednotlivých poskytovateľov lízingov. K možnosti porovnávať ponuky lízingov pribúda tiež porovnávač poistných produktov a nástroje na up-selling a cross-selling vlastných nefinančných produktov AAA Auto.

 

Fáza #3: Financovanie v F&I aplikácii

Pripravuje sa rozšírenie aplikácie na trhy na Slovensku a v Poľsku. Finalizácia aplikácie spočíva v úplnej integrácii procesu financovania do aplikácie F&I, vrátane odoslania žiadosti o lízing poskytovateľovi, jej schválenia a vygenerovania potrebných dokumentov, zmlúv a dodatkov, a to bez potreby prihlásenia do externej aplikácie finančnej inštitúcie. 

Výsledok

Zrealizovali sme predstavu klienta o vlastnej aplikácii, ktorá by umožnila predajcom dokončiť proces predaja automobilu priamo na predajni aj v prípade, že si zákazník zvolí možnosť financovania kúpy formou lízingu.

F&I aplikácia slúži na porovnávanie ponúk lízingov a poistení, umožňuje pripraviť žiadosť o schválenie lízingu a odoslať ju do finančnej inštitúcie, čím výrazne urýchľuje celý proces. Zároveň je pripravená na ďalšie škálovanie a úplnú integráciu všetkých krokov zabezpečenia financovania. 

Hlavné benefity pre klienta:

S čím Vám vieme pomôcť?