3

Redesign webových stránok | Bloomreach CMS

Frontend

Backend

Veľkosť tímu

5

Bloomreach je americká technologická spoločnosť. Ponúka set produktov, ktoré podporujú personalizáciu zážitkov z online nakupovania naprieč každým digitálnym kanálom: Engagement, platformu na automatizáciu marketingu, Discovery, riešenie pre vyhľadávanie v eshope a Content, CMS systém na správu obsahu.  Bloomreach pôsobí globálne a jej klientmi sú popredné svetové značky z oblastí maloobchodu, cestovného ruchu a finančných služieb. Pomáha firmám zlepšovať konverzné pomery a zvyšovať lojalitu zákazníkov.

Biznisová výzva

Zákazník nás oslovil s požiadavkou prispôsobiť vizuál webových stránok svojim požiadavkám. Zároveň prichádzal s novými produktmi, pre ktoré bolo potrebné vytvoriť samostatné webové prezentácie v rovnakom dizajne ale s rôznymi funkcionalitami. Popri hlavnej stránke vznikali prezentačné stránky Documentation, Academy a Support, pričom každá využíva iný systém na správu obsahu, konkrétne Zendesk, Skilljar, ReadMe a Bloomreach CMS.
Hlavná stránka využíva Bloomreach CMS, ktorý bolo potrebné dôkladne spoznať a následne ho upraviť do podoby, ktorú požadoval zákazník. Zároveň bolo potrebné dbať o rýchlosť načítavania, prehľadnosť stránok a funkčnosť všetkých komponentov. Dôležitú úlohu zohral testerský tím, ktorého úlohou bolo odhaliť nielen funkčné chyby, ale aj prípadné problémy s UX.

Ako sme postupovali

1. Analytická fáza

Prvým krokom bola analýza požiadaviek zákazníka a technických možností jednotlivých CMS systémov Zendesk, Skilljar, ReadMe a Bloomreach CMS.

 

2. Integrácie so systémami tretích strán

Zabezpečili sme integrácie s CMS systémom od spoločnosti Hubspot ako aj Greenhouse ATS.

 

3. Redesign stránky Bloomreach.com

Šlo o nepretržitý vývoj komponentov podľa vopred definovaného štýlu a dizajnu, pričom sme neustále sledovali výkonnosť stránky, jej responzivitu a funkčnosť.

 

4. Redesign stránok Documentation, Academy a Support

Nové požiadavky zákazníka sa týkali najmä prispôsobenia dizajnov jednotlivých CMS, pričom bolo potrebné zohľadniť ich jedinečné funkcie a obsah.

 

5. Jazykové mutácie

Zabezpečili sme hlavnú webovú stránku v troch jazykových verziách, čo zahŕňalo prispôsobenie textov a dizajnu pre rôzne jazykové mutácie.

 

6. Priebežné testovanie stránok a komponentov

Náš testerský tím neustále monitoroval a testoval všetky stránky a ich komponenty, aby sme zabezpečili ich funkčnosť, rýchlosť načítavania a optimálne UX.

Výsledok

Klient získal nadčasové webové stránky, ktoré umožňujú prezentovať produkty v kompaktnom dizajne a prehľadnej štruktúre, v troch jazykových mutáciách.
Vďaka dôkladnej analytickej fáze, nepretržitému vývoju a priebežnému testovaniu sme dosiahli vysokú rýchlosť načítavania stránok, prehľadnosť a bezproblémové používateľské rozhranie, čím sme výrazne zlepšili používateľskú skúsenosť a splnili očakávania zákazníka.

Hlavné benefity pre klienta:

S čím Vám vieme pomôcť?