Fúra

Technológie: Java, PHP
|
Dĺžka projektu: 30+ mesiacov a stále pokračuje

Zadanie

Spoločnosť FÚRA nás oslovila, aby sme vyriešili ich dlhodobý problém používania neefektívnych Excel tabuliek a papierov, ktoré riadili celý chod spoločnosti. Ako druhá najväčšia zberná spoločnosť na východnom a strednom Slovensku má spoločnosť viacero prevádzok, s ktorými si potrebuje vymieňať informácie a následne ich aj spracúvať. Cieľom projektu preto bolo vytvoriť sofistikovanú aplikáciu na báze informačného systému, ktorá zautomatizuje všetky procesy spoločnosti a funguje v offline režime s možnosťou synchronizácie.

Digitalizácia procesov spoločnosti

Náš informačný systém pre spoločnosť FÚRA je vytvorený vo forme štyroch aplikácií naprogramovaných v programovacom jazyku Java. Vďaka využitiu našich znalostí o spracúvaní big data a technológii business intelligence sme boli schopní na mieru navrhnúť vývoj celej digitalizácie podniku. Taktiež sme sa zamerali na crossplatformový charakter aplikácií – fungujú v prostredí operačných systémov Windows, Linux aj Mac OS.

Digitalizácia procesov spoločnosti

Offline režim s online synchronizáciou

Offline režim s online synchronizáciou

Spoločnosť FÚRA má viacero prevádzok po Slovensku, pričom niektoré z nich nemajú stály prístup na internet. Práve preto bolo potrebné vytvoriť aplikáciu schopnú pracovať aj v offline režime. Dáta sa následne manuálne synchronizujú s online databázami po pripojení na sieť. Na pozadí taktiež beží proces spájania synchronizovaných dát, ktorý zaručí ich konzistenciu.


Pravidelné aktualizácie aplikácie

Na projekte pre spoločnosť FÚRA sme začali pracovať ešte v roku 2017. Keďže bolo nutné do aplikácie implementovať všetky procesy firmy, s klientom sme nastavili postupný vývoj prostredníctvom aktualizácií programu. Tých doteraz vyšlo viac ako 20 a klientovi zaručujú okamžité výsledky digitalizácie, vďaka tomu, že sú strategické procesy už zdigitalizované a nasadené v spoločnosti.

Pravidelné aktualizácie aplikácie
Testimoniál Miroslav Fúra

So spoločnosťou Cassovia Code postupne digitalizujeme náš podnik, čo vidíme aj na ušetrenom čase a nákladoch. Digitalizácia nám umožnila posunúť našu spoločnosť na novú dynamickú úroveň, ktorá je v 21. storočí pre prežitie nevyhnutná.

Miroslav Fúra konateľ