3

Meetup Cassovia Code

Na meetupe UNLOCKING AI sme sa pozreli na budúcnosť softvérového vývoja

2024-03-10

Autor: Maja Bosák Vasiľová

Dĺžka čítania: 1:00 min

SK

79% firemných stratégov považuje schopnosť pracovať s umelou inteligenciou za predpoklad budúceho rastu firiem (Gartner, 2023). Už dnes vieme, že to nebude len o správnom výbere AI nástrojov, ale aj ich škálovaní pre vlastné potreby, rozvoji nových zručností, obozretnosti a primeraných mantineloch.

Nezáleží na odvetví ani funkcii – či už ste CEO alebo vyvíjate softvér, riešite marketing alebo produktový dizajn, do konca roku 2024 vám AI umožní robiť svoju prácu novým, výkonnejším spôsobom.

Nástroje založené na AI sú stále viac prispôsobené špecifickým potrebám vývojárov, čím im umožňujú efektívnejšie zvládať nové výzvy. Vďaka týmto výhodám sa AI stáva neoddeliteľnou súčasťou moderného softvérového vývoja, otvára nové možnosti a definuje budúce smerovanie tejto disciplíny.

Overené postupy, ako premeniť nápad na softvér za pomoci toolov ako ChatGPT 4 alebo Perplexity nám porozprával Tomáš Hrib z DimensionLab.

Digitálne aplikácie, ktoré využívajú AI, neustále posúvajú hranice toho, čo softvérové produkty dokážu, a transformujú spôsob, akým žijeme a pracujeme. Od osobných asistentov po pokročilé analytické platformy, AI umožňuje zariadeniam učiť sa z dát, rozpoznávať vzory a vykonávať komplexné úlohy s minimálnym ľudským zásahom.

Svoje osobné best practices pri end-to-end delivery získané počas viacročnej praxe s LLM modelmi nám odhalil Stanislav Hrivňák z HireLogic.

Takmer 100 účastníkov prevažne z prostredia developmentu je dôkazom, že téma AI nie je len trendom. My sa zároveň tešíme rastúcemu záujmu o platformu pre výmenu poznatkov, skúseností a osvedčených postupov.

Meetup DATA IS THE WAY opäť priniesol dva pohľady na aktuálnu tému
Ako vyzeral aprílový meetup Produkty budúcnosti?
Meetup The Future of SAP spojil IT komunitu v Košiciach

Ďalšie články