Online služby a aplikácie sú motorom dnešnej doby

Zhmotníme Vašu predstavu do podoby modernej online služby či mobilnej aplikácie

ZISTITE VIAC Webové a mobilné aplikácie

Úspešné podnikanie sa dnes nezaobíde bez kvalitných webových a mobilných aplikácií, a tu nastupujeme my. Vytvoríme pre Vás aplikácie, ktoré vám prinesú nielen zisk, ale najmä konkurenčnú výhodu. Dokážu, že sa nebojíte inovovať a napredovať vo svojom biznise. Pri mobilných aplikáciách je samozrejmosťou vývoj pre operačné systémy Android a iOS a ich crossplatform podpora. Vyvíjame tiež custom pluginy pre Wordpress a ponúkame široké možnosti webových aplikácií, či už ide o online katalógy, súťaže, e-learning, konfigurátory, rezervačné systémy, portály, online systémy alebo CRM systémy.

Aplikácie sú jednoducho budúcnosťou v podnikaní, tak sa staňte aj vy jej súčasťou už dnes.


 logo

Spoločnosť FÚRA nás oslovila, aby sme vyriešili ich dlhodobý problém používania neefektívnych Excel tabuliek a papierov, ktoré riadili celý chod spoločnosti. Ako druhá najväčšia zberná spoločnosť na východnom a strednom Slovensku má spoločnosť viacero prevádzok, s ktorými si potrebuje vymieňať informácie a následne ich aj spracúvať. Cieľom projektu preto bolo vytvoriť sofistikovanú aplikáciu na báze informačného systému, ktorá zautomatizuje všetky procesy spoločnosti, a funguje v offline režime s možnosťou synchronizácie.

ZISTITE VIAC
Testimoniál Miroslav Fúra

So spoločnosťou Cassovia Code postupne digitalizujeme náš podnik, čo vidíme aj na ušetrenom čase a nákladoch. Digitalizácia nám umožnila posunúť našu spoločnosť na novú dynamickú úroveň, ktorá je v 21. storočí pre prežitie nevyhnutná.

Miroslav Fúra konateľ