Váš nápad, naša realizácia

Spojte svoje nadšenie a flexibilitu s partnerom, ktorý na trh uviedol niekoľko úspešných start-upov.

ZISTITE VIAC Inovatívne riešenia

Dynamika a inovatívnosť startupov je v našej DNA. Obklopujeme sa novými projektami, technológiami budúcnosti a mentormi, vďaka ktorým dokážeme úspešne akcelerovať vývoj start-upov! Poznáme ich najväčšie výzvy, ktoré dôkladne s každým začínajúcim projektom preberáme.

Plánovanie vývoja, testing a technologické rady sú kľúčom k úspechu spolupráce. A najmä k efektívne vynaloženým nákladom na vývoj. V prostredí start-upov potrebuje zakladateľ nápadu skúseného partnera, ktorý mu pomôže „bezbolestne“ prejsť cez výzvy, ktorým čelí každý začínajúci podnikateľ.

Medzi najväčšie takéto výzvy môžeme určite zaradiť nedostatok technického know-how, nedostatky v plánovaní vývoja, menší a menej skúsený vývojový tím a nedostatočný manažment projektu. Toto sú veci, ktoré Vám pomôžeme prekonať napríklad výberom správnej technológie. Poskytneme Vám tiež naše know-how a pomôžeme Vám s kalkuláciou a plánovaním projektu. Vďaka našej hĺbkovej analýze a spätnej väzbe na špecifikáciu budete môcť projekt posunúť na vyššiu úroveň.

V rámci nášho technického mentoringu Vám poskytneme analýzu kódu a jeho testovanie, tímový brainstorming a tiež pravidelné konzultácie. Pomôžeme Vám tiež s budúcim vývojom, jeho plánovaním a tiež predikciami.

Sami tiež vieme vytvoriť špecifikácie a prototyp, čo zahŕňa softvérový vývoj a Scrum manažment, prípravu wireframov a dizajnu, no a v neposlednom rade vytvorenie MVP verzie, teda verzie určenej pre prvých zákazníkov, ktorá poslúži na zber spätnej väzby pre ďalší vývoj.


Svet zdravia a prevencie v online priestore logo

Svet zdravia a prevencie v online priestore

Wellspace je neustále sa rozvíjajúca SaaS aplikácia, ktorej cieľom je zautomatizovať a zjednodušiť komplexné a rozmanité úlohy malých podnikateľov v oblasti zdravia. Zákazníkom zase umožňuje jednoducho a intuitívne manažovať starostlivosť o kondíciu a zdravý životný štýl.

ZISTITE VIAC
Svet zdravia a prevencie v online priestore
Testimoniál Radana Šimáková

V prostredí startupov potrebuje zakladateľ nápadu skúseného partnera, ktorý mu pomôže “bezbolestne” prejsť cez výzvy, ktorým čelí každý začínajúci podnikateľ. Plánovanie vývoja, testing a technologické rady sú kľúčom k úspechu našej spolupráce. A najmä k efektívne vynaloženým nákladom na vývoj. Čo každý tech-startupista určite ocení.

Radana Šimáková konateľ