Šetrite náklady a porazte konkurenciu

Majte svoju firmu stále pod kontrolou vďaka digitalizácii

ZISTITE VIAC Digitalizácia

Digitalizácia šetrí nielen čas, ale aj množstvo ľudí pracujúcich na úlohách. Získate tak finančný a ľudský potenciál na rozširovanie svojho podnikania. Konkurenčnú výhodu Vám však dáva aj v ďalších oblastiach. Vďaka digitalizácii máte tiež dokonalý prehľad v informáciách, s ktorými navyše dokážete pracovať oveľa rýchlejšie. Taktiež sa zlepšuje efektivita práce.

Softvérové integrácie ponúkajú firmám nové možnosti prepojenia aplikácií, ktoré budú medzi sebou ľahko komunikovať a prinášať užitočné a efektívne dáta. Celý pracovný proces plne prispôsobíme Vašim požiadavkám. Aktuálne reporty môžete mať ihneď k dispozícií, vďaka čomu budete mať svoju firmu pod kontrolou. Vďaka pokročilým integračným systémom nemusíte mať starosti ani z toho, že vo firme používate množstvo aplikácií, účtovný, dochádzkový, skladový a iný softvér. Preč sú totiž doby, kedy tieto softvéry medzi sebou nekomunikovali.

Jednoducho digitalizácia interných a business procesov je aktuálnou témou pre každú spoločnosť až natoľko, že sa stáva ich dominantnou konkurenčnou výhodou na trhu. Vďaka nej môže byť Vaše podnikanie rýchlejšie, efektívnejšie, modernejšie a hlavne zbavené zbytočného chaosu.


Digitalizácia AAA Auto na 4 rôznych trhoch logo

Digitalizácia AAA Auto na 4 rôznych trhoch

Spoločnosť AAA Auto nás oslovila, aby sme sa stali ich partnermi pri zefektívnení ich podnikania na všetkých 4 trhoch, kde pôsobia. Cieľom je vytvoriť súbor intuitívnych aplikácií, vďaka ktorým bude celý proces nielen rýchlejší a intuitívnejší, ale umožní im tiež efektívnejšiu prácu s dôrazom na bezpečnosť a moderné možnosti. To všetko im má poskytnúť konkurenčnú výhodu a ešte lepší potenciál.

ZISTITE VIAC
Digitalizácia AAA Auto na 4 rôznych trhoch
Testimoniál

S Cassoviou spolupracujeme na digitalizácii našej spoločnosti a tvoríme tím s veľkosťou 15 ľudí. Prvou aplikáciou, s ktorou sme našu spoluprácu začali, je kľúčová aplikácia v obchodnom procese našej spoločnosti, ktorá nielen zjednodušuje a spríjemňuje prácu zamestnancom, ale na druhej strane zefektívňuje a transparentnejšie prezentuje náš predajný proces. Cassovia ako jediná spoločnosť dokázala splniť všetky stanovené deadliny na 100%, a taktiež jej nasadenie a prístup nás utvrdzujú v tom, že pre nich nie sme len ďalším klientom v poradí, ale vnímajú nás ako partnera.

Inovačný riaditeľ AAA Auto