3

Discovery fáza: Cesta k úspechu IT projektov

2024-05-15

Autor: Mária Vasiľová

Dĺžka čítania: 3:46 min

SK

Máte skvelý nápad aj predstavu o tom, ako by mala vaša aplikácia vyzerať, ako by mohla fungovať. Stojíte pred dôležitým krokom – nájsť technologického partnera, ktorý vám nápad zrealizuje. Čas je ale neúprosný. Nemôžete ho “strácať” debatami a analýzami. Rozhodnete sa svoje zadanie spolu s deadlinom a rozpočtom zveriť firme, ktorá ho akceptuje bez zbytočných otázok. Ak máte štastie, výsledok máte v stanovenom čase a miernom prekročení rozpočtu na stole. 

Zdá sa, že všetko funguje a nič nebráni spusteniu. Nalejete peniaze do kampane… Produkt sa ale nepredáva a ani tých pár zákazníkov nepoužíva vašu dokonalú aplikáciu tak, ako by ste čakali.

Niečo sa pokazilo.

Čo sa dalo spraviť inak

To, že je riešenie doručené načas a v rámci rozpočtu, ešte neznamená, že bude úspešné. Počas vývoja softvéru je potrebné urobiť množstvo rozhodnutí, počnúc návrhom komponentov používateľského rozhrania a končiac štruktúrou backendu. Každé jedno rozhodnutie ohľadom výberu technológie totiž musí brať do úvahy aj obchodný kontext. To platí pre zadávateľa projektu, aj pre jeho realizátora – v našom prípade software house. Ak chcete vybudovať úspešný produkt, musíte prelomiť hranice medzi týmito dvoma svetmi.

Práve počiatočná fáza “objavovania” produktu, inak povedané aj Discovery fáza, je prvým krokom k vybudovaniu úplného pochopenia obchodnej vízie a príležitosťou zdieľať know-how medzi klientom a technologickou firmou. Cieľom je objaviť tú najbezpečnejšiu a najefektívnejšiu cestu k úspešnému dokončeniu projektu.

Discovery fáza v IT projekte je mostom,
ktorý spája biznisový nápad s jeho technickou realizáciou.

Prečo Discovery fáza?

Každý IT projekt začína zhromažďovaním informácií rôzneho druhu za účelom definovať jeho ohraničenie alebo overiť jeho realizovateľnosť. V praxi sa ale stretávame s tým, že firmy Discovery fázu vynechávajú. Častokrát je to otázka tesného termínu alebo obmedzeného rozpočtu. V niektorých prípadoch si je zákaznik istý, že projekt dokonale pozná a považuje ju jednoducho za zbytočný luxus. Ak však chcete robiť rozhodnutia založené na dátach a znížiť všetky riziká spojené s vývojom produktu, Discovery fáza vás k tomu zaručene dovedie.

Aké ďalšie výhody prináša?

Zníženie nákladov na vývoj aplikácie

Nesprávne naplánovaný rozpočet a nejasné požiadavky môžu mať za následok zmeny, ktoré môžu vyjsť drahšie ako celá Discovery fáza. Naopak dôsledne vypracovaná dokumentácia, ktorej súčasťou je aj analýza rizík, zlepšuje koordináciu aktivít a stráži náklady na vopred dohodnutej úrovni.

Overenie nápadu

Bez ohľadu na to, aký nápad máte, fáza Discovery vám pomôže overiť jeho uskutočniteľnosť. Existuje totiž množstvo faktorov, ktoré môžu vývoj spomaliť alebo ho úplne zastaviť - napríklad nedostupnosť API rozhrania, rôzne legislatívne bariéry, alebo zmeny v technológiách, ktoré neviete ovplyvniť.

Stanovenie obchodných cieľov

Veľkým benefitom, ktorý prináša Discovery fáza, je jasná predstava o konečnom produkte. Nielen čo sa týka technického riešenia, funkcionalít či dizajnu, ale tiež očakávanej hodnoty, ktorú má produkt prinášať jeho používateľom. Súčasťou objavovania je analýza silných a slabých stránok konkurenčných produktov a identifikovanie neuspokojených potrieb používateľov. Tieto informácie nám umožňujú formovať tzv. Unique value propositon - konkurenčnú výhodu, na ktorej bude postavená budúca produktová aj marketingová stratégia.

Priebeh Discovery fázy

Na Discovery fáze pracuje tím ľudí s rôznou špecializáciou, pričom každý ma jasne zadané úlohy a zodpovednosti (Obrázok). Klient sa dostáva do priameho kontaktu s projektovým manažérom a business analytikom. V oboch prípadoch je kľúčové zabezpečiť plynulú komunikáciu a uistiť sa, že všetci sú na rovnakej lodi, pokiaľ ide o obchodnú víziu projektu.

Business
analytik

Zbiera a definuje biznisové požiadavky, vedie hĺbkové rozhovory s klientom.

UX/UI
dizajnér

Zisťuje potreby používateľov, na základe čoho vytvára prototypy riešenia.

Vývojár

Navrhuje riešenie po technologickej stránke a je zodpovedný za výber optimálneho stacku.

Projektový
manažér

Vedie workshopy a facilituje komunikáciu medzi projektovým tímom a zákazníkom.

V závislosti od projektu môže Discovery fáza trvať od dvoch do ôsmich týždňov. Vo väčšine prípadov je možné proces objavovania pri vývoji softvéru rozdeliť do štyroch jednoduchých krokov.

  1. Začíname sériou rozhovorov s klientom, počas ktorých sa pýtame sa na konkurentov, publikum, existujúcu infraštruktúru, zhromažďujeme požiadavky na projekty a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nám môžu pomôcť pochopiť očakávania a ciele zainteresovaných strán.

  2. Hneď po získaní potrebných informácií zorganizujeme workshop s kľúčovými zainteresovanými stranami a analytickým tímom. Na strane zákazníka je dôležité, aby sa stretnutí zúčastnili osoby, ktoré dokážu poskytnúť zásadné informácie, sformulovať očakávania a zdieľať potrebné poznatky z odvetvia. Schválime rozsah projektu, prejdeme podrobnosti a uistíme sa, že všetci účastníci sú na jednej lodi.

  3. V ďalšom kroku sa do práce pustia naši špecialisti na business a technológie. Študujú cieľové publikum, trh, konkurenciu, trendy, priemyselné štandardy, ale aj existujúcu infraštruktúru a technológie relevantné pre projekt.

  4. Pripravujeme projektovú dokumentáciu, predbežný prototyp a ďalšie výstupy. Zvyčajne organizujeme ďalší workshop s klientom, kde prezentujeme estimáciu projektu, vysvetľujeme navrhované riešenie, prechádzame demo a predstavujeme roadmapu.

Čo získam a koľko ma to bude stáť?

Výstupy Discovery fázy sú dôležitým podkladom či už pri komunikácii s potenciálnymi investormi, alebo pri príprave vývojovej etapy projektu. Klient v nich okrem iného nájde aj odpoveď na otázku, či v stanovenom čase a rozpočte je jeho projektový zámer reálny a realizovateľný.

Najčastejšie výstupy Discovery fázy

Náklady na Discovery fázu rastú spolu so zložitosťou projektu a požadovanými výstupmi. Pri projektoch s vyššou mierou neurčitosti je rozsah práce väčší. Vtedy je vhodné zvoliť model spolupráce Time & Material – klient platí za odvednú prácu.

Áno, Discovery fáza vyžaduje počiatočnú investíciu, no jej cena je zanedbateľná v porovnaní s cenou, ktorú zaplatíte v prípade zle naplánovaného alebo neúspešného projektu. Náklady na Discovery fázu zvyčajne predstavujú menej ako 10 % celkových nákladov na vývoj, prinášajú však obrovské výhody a minimalizujú riziká spojené s vyššími výdavkami v neskorších fázach projektu.

V Cassovia Code sa nepúšťame do projektu bezhlavo. Potenciálnym klientom ponúkame bezplatný úvodný workshop, ktorý nám umožní zistiť, či a v akom rozsahu je potrebné realizovať Discovery fázu.

Váhate, alebo máte ďalšie otázky?

Dohodnite si s nami nezáväzný workshop, na ktorom sa ich pokúsime zodpovedať!

Pavol Pavuk

Autor článku je projektový manažér s nadšením pre agile. Pali má na starosti projekty a pre-sales aktivity prevažne v oblasti e-commerce a CX. Pri riadení projektov dbá o obojsmernú komunikáciu, obojstrannú spokojnosť a kvalitu dodávaných výstupov.

Ďalšie články