Čo je DevOps?

30 apríla, 2021

Definícia DevOps
Zmes vývoja (Dev) a prevádzky (Ops), DevOps je spojením ľudí, procesov a technológií, ktoré neustále poskytujú hodnotu zákazníkom. Tímom DevOps umožňuje koordinovať a spolupracovať na výrobe lepších a spoľahlivejších produktov. Prijatím kultúry DevOps spolu s jej postupmi a nástrojmi získavajú tímy schopnosť lepšie reagovať na potreby zákazníkov, zvyšovať dôveru v aplikácie ktoré vytvárajú a pomáhajú rýchlejšie dosahovať obchodné ciele.

Benefity DevOps
Tímy ktoré prijmú DevOps kultúru a všetko čo s ňou súvisí sa stávajú výrazne výkonnejšími a rýchlejšie vytvárajú lepšie produkty pre vyššiu spokojnosť zákazníkov. Táto vylepšená spolupráca a produktivita je tiež neoddeliteľnou súčasťou dosiahnutia obchodných cieľov ako sú tieto:
– Urýchlenie času uvedenia produktu na trh
– Prispôsobovanie sa trhu a konkurencii
– Udržiavanie spoľahlivosti a stability systému
– Zlepšenie medzičasu k obnove

DevOps a životný cyklus aplikácie
DevOps ovplyvňuje životný cyklus aplikácie počas celej fázy jej plánovania, vývoja, doručovania a prevádzky. Každá fáza sa spolieha na ostatné fázy, pri čom fázy nie sú špecifické pre jednotlivé role. V pravej DevOps kultúre, je každá fáza čiastočne zahrnutá do ostatných fáz.

Fáza PLÁNOVANIA
Vo fáze plánovania DevOps tímy navrhujú, definujú a popisujú vlastnosti a schopnosti aplikácií a systémov, ktoré vytvárajú. Sledujú pokrok na nízkej a vysokej úrovni podrobností – od úloh s jedným produktom až po úlohy, ktoré zahŕňajú portfólio viacerých produktov. Vytváranie nevybavených položiek, sledovanie chýb, správa agilného vývoja software pomocou Scrumu, použitie Kaban boardov a vizualizácia pokroku pomocou dashboardov sú niektoré zo spôsobov, ako tímy DevOps plánujú pomocou agility a viditeľnosti.

Fáza VÝVOJA
Fáza vývoja obsahuje všetky aspekty kódovania – písanie, testovanie, kontrola a integrácia kódu členmi tímu. Tímy DevOps sa snažia rýchlo inovovať bez toho, aby obetovali kvalitu, stabilitu a produktivitu vývoja. Používajú na to vysoko produktívne nástroje, automatizujú kroky a iterujú v malých prírastkoch prostredníctvom automatizovaného testovania a nepretržitej integrácie.

Fáza DORUČENIA
Doručenie je proces nasadenia aplikácie do produkčných prostredí konzistentným a spoľahlivým spôsobom. Fáza dručenia zahŕňa aj nasadenie a konfiguráciu plne riadenej základnej infraštruktúry, ktorá tieto prostredia tvorí. Vo fáze dodania tímy definujú proces riadenia vydania s jasnými fázami manuálneho schválenia. Nastavujú tiež automatizované brány, ktoré posúvajú aplikácie medzi fázami, kým nebudú dostupné koncovým zákazníkom. Automatizácia týchto procesov ich robí škálovateľnými, opakovateľnými a riadenými. Takto môžu tímy, ktoré trénujú DevOps, doručovať produkt s ľahkosťou, istotou a pokojom.

Fáza PREVÁDZKY
Fáza prevádzky zahŕňa údržbu, monitorovanie a riešenie problémov s aplikáciv produkčných prostrediach. Pri prijímaní postupov DevOps pracujú tímy na zaistení spoľahlivosti systému, vysokej dostupnosti a zameraní na nulové prestoje pri súčasnom posilnení bezpečnosti a riadenia. Tímy DevOps sa snažia identifikovať problémy skôr, ako ovplyvnia zákaznícku  skúsenosť, a rýchlo ich napraviť, keď k nim dôjde. Udržiavanie tejto bdelosti si vyžaduje bohatú telemetriu a úplný prehľad o aplikáciách a základnom systéme.

Kultúra DevOps
Prijatie postupov DevOps automatizuje a optimalizuje procesy pomocou technológií, všetko však začína kultúrou v organizácii – a ľuďmi, ktorí v nej zohrávajú určitú úlohu. Kultivácia kultúry DevOps si vyžaduje hlboké zmeny v spôsobe, akým ľudia pracujú a spolupracujú. Keď sa organizácie zaviažu ku kultúre DevOps, môžu vytvoriť skvelé prostredie pre vývoj výkonných tímov.

Spolupráca, viditeľnosť a zosúladenie
Jedným zo znakov zdravej kultúry DevOps je spolupráca medzi tímami, ktorá začína dobrou viditeľnosťou. Rôzne tímy, ako napríklad vývoj a prevádzka IT, musia navzájom zdieľať svoje procesy, priority a záujmy DevOps. Tieto tímy musia tiež plánovať spoločnú prácu a zosúladiť ciele a opatrenia úspechu, ktoré sa týkajú podnikania.

Posun rozsahu a zodpovednosti
Keď sa tímy zosúladia, prevezmú zodpovednosť a zapoja sa do ďalších fáz životného cyklu – nielen do tých, ktoré sú ústredné pre ich úlohy. Napríklad vývojári sa zodpovedajú nielen za inováciu a kvalitu stanovenú vo vývojovej fáze, ale aj za výkon a stabilitu, ktorú ich zmeny prinášajú v prevádzkovej fáze.

Kratšie uvoľňovacie cykly
Tímy DevOps zostávajú svižné vydávaním softvéru v krátkych cykloch. Kratšie cykly uvoľňovania uľahčujú plánovanie a riadenie rizík, pretože pokrok je prírastkový, čo tiež znižuje vplyv na stabilitu systému. Skrátenie cyklu vydávania tiež umožňuje organizáciám prispôsobiť sa a reagovať na vyvíjajúce sa potreby zákazníkov a konkurenčný tlak.

Kontinuálne vzdelávanie
Vysokovýkonné tímy DevOps majú zmysel pre rast. Do svojich procesov začleňujú poznatky, ktoré neustále zlepšujú, zvyšujú spokojnosť zákazníkov a urýchľujú inovácie a adaptabilitu trhu. DevOps je cesta, takže vždy je čo vylepšiť.

Zdroj: https://azure.microsoft.com/en-us/overview/what-is-devops/

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on tumblr

Ďalšie články

Na týchto stránkach používame cookies. Pre viac informácií o cookies kliknite sem