3

SIKO Admin

Ako sa nám darí technologicky posúvať spoločnosť SIKO

2020-10-20

Autor: Monika Hudová

SK

Blog image

Spolupráca medzi spoločnosťami SIKO a Cassovia Code prebieha už viac ako dva roky. Hlavným projektom je tvorba B2B zákazníckeho portálu na platforme SAP Commerce (ex. SAP Hybris), kde široko využívame technické znalosti nášho developerského oddelenia. Za poskytnutie rozhovoru ďakujeme teamleaderovi projektu.

Aké sú požiadavky klienta a ako sa nám darí ich spĺňať?
Celkovým cieľom klienta je vytvoriť B2B portál využitím Hybrisu (SAP Commerce), ktorý využívajú aj na B2C portáli. Ich aktuálne B2B je zastaralé a prechodom na SAP Commerce by sa uľahčil ďalší vývoj, nakoľko používané produkty by boli v rámci jedného SAP ekosystému.

Ako vnímate technologický posun klienta a ako sme klientovi pomohli?
Klientovi sme zo začiatku pomáhali s úlohami pre B2C sektor, konkrétne sa jednalo o SEO (presmerovania a sitemapy), optimalizáciu načítavania stránky (minifikáciu CSS, JavaScript, lazy loading) či úpravy na samotnej stránke (zobrazovanie stavov dostupnosti produktu a redizajn). Čo sa týka technologického posunu, v rámci B2B integrujeme SCPI platformu, ktorá nahrádza pôvodný DataHub. Slúži na integráciu jednotlivých SAP produktov, ale môže byť využitá aj na integráciu systémov poskytovaných tretími stranami s existujúcou SAP aplikáciou.

Aké sú momentálne vyhliadky do budúcna a aké možnosti to otvorí klientovi?
Pre klienta to bude mať strategický význam, nakoľko využije potenciál SAP produktov, ktoré už SIKO má, ale momentálne nie sú dostatočne prepojené a nefungujú ako celok.

Ďalšie články