3

Všetko čo musíte vedieť o DevOps

Čo je DevOps?

2021-04-30

Autor: Monika Hudová

SK

Definícia DevOps
Zmes vývoja (Dev) a prevádzky (Ops). DevOps je spojením ľudí, procesov a technológií, ktoré neustále poskytujú hodnotu zákazníkom. Tímom DevOps umožňuje koordinovať a spolupracovať na výrobe lepších a spoľahlivejších produktov. Prijatím kultúry DevOps spolu s jej postupmi a nástrojmi získavajú tímy schopnosť lepšie reagovať na potreby zákazníkov, zvyšovať dôveru v aplikácie ktoré vytvárajú a pomáhajú rýchlejšie dosahovať obchodné ciele.

Benefity DevOps
Tímy, ktoré prijmú DevOps kultúru a všetko čo s ňou súvisí, sa stávajú výrazne výkonnejšími a rýchlejšie vytvárajú lepšie produkty pre vyššiu spokojnosť zákazníkov. Táto vylepšená spolupráca a produktivita je tiež neoddeliteľnou súčasťou dosiahnutia obchodných cieľov ako sú tieto:
– Urýchlenie času uvedenia produktu na trh
– Prispôsobovanie sa trhu a konkurencii
– Udržiavanie spoľahlivosti a stability systému
– Zlepšenie medzičasu k obnove

DevOps a životný cyklus aplikácie
DevOps ovplyvňuje životný cyklus aplikácie počas celej fázy jej plánovania, vývoja, doručovania a prevádzky. Každá fáza sa spolieha na ostatné fázy, pri čom fázy nie sú špecifické pre jednotlivé role. V pravej DevOps kultúre, je každá fáza čiastočne zahrnutá do ostatných fáz.

Fáza PLÁNOVANIA
Vo fáze plánovania DevOps tímy navrhujú, definujú a popisujú vlastnosti a schopnosti aplikácií a systémov, ktoré vytvárajú. Sledujú pokrok na nízkej a vysokej úrovni podrobností – od úloh s jedným produktom až po úlohy, ktoré zahŕňajú portfólio viacerých produktov. Vytváranie nevybavených položiek, sledovanie chýb, správa agilného vývoja software pomocou Scrumu, použitie Kaban boardov a vizualizácia pokroku pomocou dashboardov, sú niektoré zo spôsobov, ako tímy DevOps plánujú pomocou agility a viditeľnosti.

Fáza VÝVOJA
Fáza vývoja obsahuje všetky aspekty kódovania – písanie, testovanie, kontrola a integrácia kódu členmi tímu. Tímy DevOps sa snažia rýchlo inovovať bez toho, aby obetovali kvalitu, stabilitu a produktivitu vývoja. Používajú na to vysoko produktívne nástroje, automatizujú kroky a iterujú v malých prírastkoch prostredníctvom automatizovaného testovania a nepretržitej integrácie.

Fáza DORUČENIA
Doručenie je proces nasadenia aplikácie do produkčných prostredí konzistentným a spoľahlivým spôsobom. Fáza doručenia zahŕňa aj nasadenie a konfiguráciu plne riadenej základnej infraštruktúry, ktorá tieto prostredia tvorí. Vo fáze dodania tímy definujú proces riadenia vydania s jasnými fázami manuálneho schválenia. Nastavujú tiež automatizované brány, ktoré posúvajú aplikácie medzi fázami, kým nebudú dostupné koncovým zákazníkom. Automatizácia týchto procesov ich robí škálovateľnými, opakovateľnými a riadenými. Takto môžu tímy, ktoré trénujú DevOps, doručovať produkt s ľahkosťou, istotou a pokojom.

Fáza PREVÁDZKY
Fáza prevádzky zahŕňa údržbu, monitorovanie a riešenie problémov s aplikáciou v produkčných prostrediach. Pri prijímaní postupov DevOps pracujú tímy na zaistení spoľahlivosti systému, vysokej dostupnosti a zameraní na nulové prestoje pri súčasnom posilnení bezpečnosti a riadenia. Tímy DevOps sa snažia identifikovať problémy skôr, ako ovplyvnia zákaznícku skúsenosť, a následne sa ich snažia napraviť. Udržiavanie tejto bdelosti si vyžaduje bohatú telemetriu a úplný prehľad o aplikáciách a základnom systéme.

Kultúra DevOps
Prijatie postupov DevOps automatizuje a optimalizuje procesy pomocou technológií. Všetko však začína kultúrou v organizácii – a ľuďmi, ktorí v nej zohrávajú určitú úlohu. Kultivácia kultúry DevOps si vyžaduje hlboké zmeny v spôsobe, akým ľudia pracujú a spolupracujú. Keď sa organizácie zaviažu ku kultúre DevOps, môžu vytvoriť skvelé prostredie pre vývoj výkonných tímov.

Spolupráca, viditeľnosť a zosúladenie
Jedným zo znakov zdravej kultúry DevOps je spolupráca medzi tímami, ktorá začína dobrou viditeľnosťou. Rôzne tímy, ako napríklad vývoj a prevádzka IT, musia navzájom zdieľať svoje procesy, priority a záujmy DevOps. Tieto tímy musia plánovať spoločnú prácu a zosúladiť ciele a opatrenia úspechu, ktoré sa týkajú podnikania.

Posun rozsahu a zodpovednosti
Keď sa tímy zosúladia, prevezmú zodpovednosť a zapoja sa do ďalších fáz životného cyklu – nielen do tých, ktoré sú ústredné pre ich úlohy. Napríklad vývojári sa zodpovedajú nielen za inováciu a kvalitu stanovenú vo vývojovej fáze, ale aj za výkon a stabilitu, ktorú ich zmeny prinášajú v prevádzkovej fáze.

Kratšie uvoľňovacie cykly
Tímy DevOps zostávajú svižné vydávaním softvéru v krátkych cykloch. Kratšie cykly uvoľňovania uľahčujú plánovanie a riadenie rizík, pretože pokrok je prírastkový, čo tiež znižuje vplyv na stabilitu systému. Skrátenie cyklu vydávania tiež umožňuje organizáciám prispôsobiť sa a reagovať na vyvíjajúce sa potreby zákazníkov, ale aj na konkurenčný tlak.

Kontinuálne vzdelávanie
Vysokovýkonné tímy DevOps majú zmysel pre rast. Do svojich procesov začleňujú poznatky, ktoré neustále zlepšujú, zvyšujú spokojnosť zákazníkov a urýchľujú inovácie a adaptabilitu trhu. DevOps je cesta, takže vždy je čo vylepšiť.

Zdroj: https://azure.microsoft.com/en-us/overview/what-is-devops/

Ďalšie články