3

siko

Aká dôležitá je úloha devOps pre jedného z TOP hráčov na trhu – SIKO

2022-06-11

Autor: Simona Muchová

Dĺžka čítania: 1:54 min

SK

Žijeme v inovatívnej dobe, v ktorej zákazník očakáva rýchlejšie zavádzanie nových funkčností s menším počtom chýb, vyššou spoľahlivosťou, flexibilnosťou a čo najmenším obmedzením fungovania aplikácie počas tohto zavádzania. V IT svete pozíciu DevOps definuje prepojenie ľudí, procesov a technológií. Kvalita výsledného produktu sa odvíja nielen od fungovania jednotlivých zložiek, ale aj od ich vzájomnej spolupráce. Špecifickosť tejto pozície spočíva vo fungovaní procesov, ktoré sa líšia v závislosti od projektu. V zásade je úlohou DevOpsáka zabezpečiť podporu na strane servera. Okrem toho pozícia zahŕňa širokú škálu technológií, s ktorými na projektoch pracujeme.Článkom ti chceme priblížiť proces, akým fungujú DevOpsáci v Cassovia Code v rámci dlhodobej spolupráce s jedným z našich TOP klientov – SIKO. 

 

SIKO je rodinná firma, ktorá patrí k najsilnejším predajcom kompletného vybavenia kuchýň a kúpeľní v Česku a na Slovensku s viac ako 30-ročným pôsobením na trhu. V roku 2018 sa začala naša spolupráca čiastočnou implementáciou robustného e-commercu. Na základe spokojnosti nám časom SIKO zverilo kompletnú B2B implementáciu. Cieľom bolo, aby nielen B2C, ale aj B2B bežalo na technológiách SAP Commerce, pričom mali mať zdieľanú codebase. To sa nám podarilo a v súčasnosti naďalej pokračujeme v implementácii nových B2B features.

SIKO

 

K efektívnemu fungovaniu B2C a B2B scenárov prispieva práca DevOpsáka, ktorý úzko spolupracuje ako s našimi developermi, tak aj s developermi a IT pracovníkmi SIKA. V rámci SIKO projektu sa zameriavame nielen na kontinuálne automatizovanie určitých deployment procesov, ale aj na iné v prostredí GitLabu. Využívame aj Docker, ktorý nám poskytuje jednotné rozhranie pri izolácii aplikácií. Docker je primárne využívaný lokálnymi prostrediami a v CI/CD procesoch. Analýza a vylepšovanie procesov sa odohráva na lokálnom prostredí pre vývojárov aj testerov. Vysokú prioritu má vylepšovanie procesov, zabezpečenie kvality a správnej funkčnosti kódu počas spoločného vývoja s tímom, ktorý má na starosti B2C časť webu.  

 

Aktuálne sa deployment procesy a správa prostredí realizujú na cloud prostredí SAP Cloud Commerce (build, deployment a konfigurácie prostredí). V cloud prostredí sa nachádza jedno produkčné, jedno testovacie a 3 vývojové prostredia. Práca DevOpsáka si vyžaduje zodpovednosť a časovú flexibilnosť kvôli releasom, ktoré sa plánujú v čase najnižšej návštevnosti webu. Okrem toho je jeho úlohou aj monitoring produkcie, ktorý sa realizuje prostredníctvom nástrojov Kibana a Dynatrace. Monitoringom sa kontroluje vyťaženie procesorov, (ne) fungovanie procesov, nastavovanie limitov a analýza incidentov. 

 

Jednou z výziev v rámci tohto projektu je dosiahnuť plne automatický deployment so všetkými fázami – statická analýza kódu, buildovanie, unit testing, nasadzovanie, spúšťanie inicializačných skriptov, integračné testy a UI testy. Dlhodobou víziou v rámci projektu je oddelenie deploymentu backend a frontend zmien po nasadení pripravovaného FE storefrontu Spartacus, ktorý je písaný v Angulari. Výrazne nám pri spolupráci so SIKO pomáha otvorená komunikácia, vďaka ktorej môžeme zlepšovať procesy a prichádzať s novými B2B features v rámci implementácie. 

Ďalšie články