3

trello cover

3 rozšírenia (Power-Ups) do Trella, ktoré vám pomôžu pri práci

2021-11-04

Autor: Michaela Henkelová

SK

Trello je nástroj určený na riadenie projektov založený na vizuálnom editore, ktorý prináša zábavu k plánovaniu úloh. Projekty sú zverejnené formou násteniek, ktoré obsahujú zoznamy úloh. Jednotlivé úlohy je možné presúvať v rámci stĺpcov.

Dnes sa pozrieme na využívanie rozšírení (Power-Ups), ktoré Trello momentálne poskytuje neobmedzene pre každého používateľa. Na základe týchto rozšírení môžete vytvoriť spolu s vašim tímom zázraky, a to prostredníctvom nekonečných možností customizácie vo vašich boardoch, kartách a náhľadoch.

1. Slack

Využívate pri práci na komunikáciu Slack? Práve toto rozšírenie vám umožní jednoduché prepojenie medzi vaším boardom na Slacku a Trelle. Vďaka tomuto rozšíreniu, dokážete jednoducho preposlať task priamo do komunikačného kanálu, kde je naň možné reagovať, zobraziť si ho, prípadne rovno vyriešiť.

Trello-slack.jpg (1248×800)

Trello-slack-2.jpg (1248×800)


2. Email for Trello

Komunikácia naďalej prebieha najmä prostredníctvom e-mailov, aj napriek používaniu Trella pri vašej práci. Ak sa chcete uistiť, že všetko čo príde do doručenej pošty neujde vašej pozornosti, môžete použiť E-mail pre Trello od SendBoard na automatické vytvorenie karty pre každý e-mail.

Spomínané rozšírenie je efektívne aj v prípade, že máte zdieľanú schránku zákazníckych služieb. Vďaka novej karte budete vidieť novú požiadavku alebo problém okamžite a budete môcť na ne priamo odpovedať z Trella. Nemusíte už strácať čas prepínaním medzi emailom a Trellom.

V prípade, že požiadavku alebo problém vyriešite, tak môžete označiť kartu ako hotovú, a tak automaticky informovať svojho klienta o vyriešení požiadavky.

Trello-email-3.png (1328×720)

Trello-email-2.png (1328×720)


3. Voting

Pri tímových rozhodnutiach veľakrát potrebujeme názor viacerých kolegov, s ktorými je potrebné naplánovať stretnutia alebo zvoliť osobitnú komunikáciu s jednotlivými kolegami. Tieto spôsoby sú časovo náročnejšie na dosiahnutie požadovaných výsledkov. Na hlasovanie nie je potrebné využívať len externé nástroje ako Google dotazníky, ale aj hlasovanie priamo na nástenke v Trelle.

Trello-voting-1.jpg (1248×800)

Trello-voting-3.png (498×390)

Trello poskytuje mnoho rozšírení v časti Power-Ups v 8 rôznych oblastiach akými sú aj Developer Tools, Analytics & Reporting a ďalšie. Použitím niektorých z rozšírení vytvoríte z vášho Trella efektívny nástroj na riadenie projektov na jednom mieste.

Jednoduchosť a flexibilita robia z Trella výkonné riešenie pre správu projektov. Avšak okrem bezplatného používania poskytuje aj mnoho integrácií a jednoducho sa dokáže prispôsobiť pre rôzne projekty.

Ďalšie články