Naše spolupráce

Technológie

Java, Angular, SAP Commerce

Dĺžka projektu:

Viac ako 2 roky

Veľkosť tímu:

6

Spoločnosť SIKO​

rodinná firma s viac ako 30 ročným pôsobením na trhu. SIKO patrí medzi najsilnejších predajcov kompletného vybavenia kuchýň a kúpeľní na území Českej a Slovenskej republiky so širokou sieťou predajní. Systémy robustného e-commerce systému bežia na technológiách SAP.

Na úvod

našej spolupráce sa stali spolupracovali so spoločnosťou SIKO pri transformácii starého B2B e-commerce riešenia na novú platfbormu SAP Commerce (hist. Hybris).
Zmena e-commerce riešenia priniesla so sebou jednotné administračné rozhranie tak ako pre B2C tak aj pre B2B platformu, ktoré uľahčuje prácu zamestnancom spoločnosti. Jeho súčasťou je tiež prepojenie na SAP ERP a SAP CRM (automatická synchronizácia objednávok, zákazníkov, produktov, produktových vlastností, skladového hospodárstva a iné).

Naše riešenie

ponúka okrem iného aj využitie pokročilých funkcií ako napríklad ticketovací systém na riešenie problémov klientov. Okrem iného je možné simulovať objednávku, ktorá na základe vybraných produktov v košiku vypočíta cenu pre B2B zákazníka podľa jeho odbytovej skupiny. Prostredníctvom SAP commerce platformy môže tiež SIKO operátor pomôcť B2B klientov s realizáciou nákupu.

Spoločnosť SIKO

Analýza, návrh a následná implementácia a nasadenie riešenia pre marketplace.