AAA AUTO

Technológie: .NET, Vue.js
|
Dĺžka projektu: 6+ mesiacov a stále pokračuje

Zadanie

Spoločnosť AAA Auto nás oslovila, aby sme sa stali ich partnerom pri zefektívnení chodu ich prevádzok za pomoci digitalizácie vo všetkých 4 krajinách, kde pôsobia na trhu. Cieľom tejto spolupráce je vytvoriť súbor intuitívnych aplikácií, vďaka ktorým bude celý proces rýchlejší a transparentnejší.

Automatizácia procesov

Aplikácia prepája rozhranie koncového klienta a obsluhovateľa, jej funkčnosť a úloha sa dá prirovnať k e-commerce riešeniu, ktoré prekladá zložité výpočtové procesy do jednoduchej a používateľsky príjemnej aplikácie. Aplikácia je schopná zvládnuť obrovský počet dopytov a transakcií, dokáže tiež až šesťnásobne zrýchliť spracovanie obchodných prípadov, čo naozaj urýchľuje a zjednodušuje celý proces. Doba papierových evidencií je tak minulosťou a všetko dnes prebieha jednoducho a intuitívne v digitálnej podobe.

Automatizácia procesov

Pokročilé integrácie

Pokročilé integrácie

Jednou z kľúčových vlastností tohto projektu pre spoločnosť AAA Auto je aj integrácia aplikácie s bankami a lízingovými spoločnosťami, ako sú napríklad Home Credit, sAutoleasing, Cofidis, Moneta a ďalšie. Okrem iného im to umožňuje napríklad výpočet poistenia, poistného a úrokových sadzieb.

2.5

mesiaca vývoj MVP verzie

6

členný vývojový tím

2

týždňové šprinty

100%

splnených deadlinov

Bezpečnosť

Aj kvôli vyššie uvedenému je bezpečnosť komunikácie aplikácie s databázou za pomoci integračnej platformy prvoradá, a o to väčší dôraz na ňu kladieme. Aplikácia musí byť prístupná len z vnútornej siete a musí tiež spĺňať prísne bezpečnostné protokoly.

Bezpečnosť

Efektívna tímová spolupráca

Efektívna tímová spolupráca

Integrovaný 6 členný tím, spolupráca, agilita, pravidelný šprint a scrum planning sú kľúčom k efektívnym výsledkom. Efektívnou tímovou prácou, ktorá prebieha vzdialene, na princípoch agilného vývoja dosahujeme úspešné výsledky našej práce s vysokým štandardom kvality nášho vývojového tímu.

Testimoniál

S Cassoviou spolupracujeme na digitalizácii našej spoločnosti a tvoríme tím s veľkosťou 15 ľudí. Prvou aplikáciou, s ktorou sme našu spoluprácu začali, je kľúčová aplikácia v obchodnom procese našej spoločnosti, ktorá nielen zjednodušuje a spríjemňuje prácu zamestnancom, ale na druhej strane zefektívňuje a transparentnejšie prezentuje náš predajný proces. Cassovia ako jediná spoločnosť dokázala splniť všetky stanovené deadliny na 100% a taktiež jej nasadenie a prístup nás utvrdzujú v tom, že pre nich nie sme len ďalším klientom v poradí, ale vnímajú nás ako partnera.

Inovačný riaditeľ AAA Auto