3

Migracia-PHP

Ako migrovať z PHP 5.6 na PHP 7

2020-10-22

Autor: Monika Hudová

SK

Programovací jazyk PHP je najpoužívanejším jazykom medzi mnohými web developermi na vylepšenie fungovania webových stránok. Aj napriek tomu, že PHP 7 vyšiel dávnejšie, stále mnoho stránok beží na verziách 5.xy, a tým pádom nedokážu využívať skvelé benefity, ktoré PHP 7 ponúka.


Pri aktualizácii sú hlavné tri veci – voľba IDE (integrated development environment), aktualizácia kódu a testovanie.


Voľba IDE a aktualizácia kódu
Počas procesu aktualizácie je veľmi náročné odsledovať všetky zastarané funkcie, a preto dokáže pomôcť inteligentné IDE, ako napríklad – PHP Storm, Visual Studio Code, NetBeans, Eclipse a iné. Otvorte svoj projekt v IDE a skontrolujte návrhy, ktoré vám program poskytuje. Ak je to možné, túto úpravu vykonávajte radšej na localhoste, ako na live serveri. Následne vyriešte všetky chyby, upozornenia a zastarané chyby PHP verzie 5, aby ste mohli spustiť bezchybný kód vo verzii PHP 7. Ak je to možné, využite nové funkcie na zjednodušenie kódu.


Fáza testovania
Existuje málo nástrojov na overenie kompatibility (PHPcompatibility, Rector) ktoré môžete spustiť vo svojom kóde, aby ste overili jeho funkčnosť. Ideálna je manuálna kontrola, nakoľko dokáže poskytnúť najkomplexnejšiu pomoc v hľadaní zastaraných funkcií a syntaxu v kóde.


Prečo prejsť na PHP 7?
Dôvodov je viacero – od verzie PHP 7 fungujú skriptovacie jazyky efektívnejšie. PHP 7 je ekologickejšie k životnému prostrediu, nakoľko servre sa vďaka nemu menej prehrievajú a spotrebujú menej energie. Napriek tomu poskytuje veľmi vysoký výkon, vylepšené funkcie a zjednodušené opravovanie chýb. Najzásadnejším dôvodom je bezpečnosť webových aplikácii, keďže PHP vo verzii 5 má množstvo známych bezpečnostných chýb. Samotný tvorca PHP Rasmus Lerdorf opakovane vyzýval všetkých, ktorí bežia na starej verzii PHP, aby svoje webové riešenia aktualizovali na PHP 7.


PHP 7 hrá kľúčovú rolu v budúcnosti vývoja webových stránok a aplikácií. Mnoho systémov, ako napríklad redakčný systém WordPress, poskytuje užívateľom jednoduchší prechod na vynovenú verziu PHP, aby mohli využívať nové funkcie. Táto migrácia výrazne zlepší chod vašej stránky a webu celkovo.

Ďalšie články