Siko B2B

Technológie: Java, SAP Commerce
|
Dĺžka projektu: 9+ mesiacov a stále pokračuje

Zadanie

Spoločnosť SIKO nás oslovila, aby sme boli jej partnerom pri transformácii ich starého B2B e-commerce riešenia na novú platformu SAP Commerce. Ide o najväčšiu špecializovanú sieť predajní kúpeľní a kuchýň pôsobiacu na viacerých trhoch, pričom jej systémy bežia plne v technológiách SAP. Našou úlohou je vytvorenie a následná podpora B2B platformy medzi spoločnosťou SIKO a jej partnermi a dodávateľmi.

Transformácia do sveta SAP

Spoločnosť SIKO potrebovala zo zastaralej B2B technológie prejsť na platformu SAP Commerce pre slovenský a český trh. Dôvodom bola jej závislosť na vývojárskej firme z hľadiska technickej podpory, a tiež nemožnosť kontinuálneho vývoja na starom uzavretom riešení. V neposlednom rade bola dôležitá aj modernizácia dizajnu, ktorý by mal spĺňať nielen moderné požiadavky, ale najmä potreby spoločnosti.

Transformácia do sveta SAP

Zjednotenie platforiem a integrácie

Zjednotenie platforiem a integrácie

Toto nové riešenie so sebou prinieslo aj jedno administračné rozhranie pre B2B a B2C platformy, ktoré výrazne zjednodušuje prácu zamestnancom spoločnosti. Jeho súčasťou je tiež integrácia na SAP ERP a SAP CRM, napríklad automatická synchronizácia objednávok, zákazníkov, produktov a ich vlastností a skladového hospodárstva.


Pokročilé commerce funkcie

Naše riešenie okrem toho ponúka aj využitie pokročilých funkcií, napríklad ticket systém na riešenie problémov klientov. Nájdete tu tiež simuláciu objednávky, ktorá na základe zvolených produktov v košíku vypočíta cenu pre daného B2B zákazníka podľa jeho odbytovej skupiny. Umožňuje tiež personifikáciu B2B zákazníka, teda vytvorenie jeho obrazu. Prostredníctvom tejto platformy tiež môže SIKO operátor B2B klientom jednoducho pomôcť s realizáciou nákupu.

Pokročilé commerce funkcie
Testimoniál Miloslav Bašta

Spolupráca SIKO a Cassovia prebieha už druhý rok. Hlavným projektom je tvorba B2B zákazníckeho portálu na platforme SAP Commerce, ktorý je súčasťou strategického plánu na digitalizáciu obchodných procesov našej spoločnosti. Široko využívame znalosti tímu Cassovia z oblasti webových technológií a veľmi oceňujeme schopnosti tímu pri adopcii novej platformy, ktorá vyžaduje operatívny a iniciatívny prístup k riešeniu zadania.

Miloslav Bašta IT riaditeľ SIKO KOUPELNY a.s.