SafePLC2

Technológie: .NET, C#
|
Dĺžka projektu: 24+ mesiacov

Zadanie

Spoločnosť BBH Products je popredným výrobcom bezpečnostných PLC zariadení. K ich zariadeniam nerozlučne patrí aj ich softvér. Cieľom našej spolupráce tak bolo prevziať už existujúci softvér SafePLC2 do našej správy a ďalej ho rozširovať a podporovať.

Simulácia zapojených zariadení

Modelovanie a programovanie PLC zariadení, ktoré sa starajú o bezpečnosť vo výrobných podnikoch, prináša generovanie binárneho kódu reprezentujúceho nastavenú konfiguráciu. Aplikácia nielenže zariadi komunikáciu s jednotlivými PLC zariadeniami, ale zaistí aj bezpečný zápis binárneho kódu do cieľového zariadenia.

Simulácia zapojených zariadení

Kontinuálny vývoj a optimalizácia

Kontinuálny vývoj a optimalizácia

Túto aplikáciu neustále rozširujeme o nové možnosti a vlastnosti, medzi ktoré patrí napríklad emulátor fyzických zariadení. Taktiež sme vďaka optimalizácii kódu zrýchlili chod aplikácie v niektorých častiach až 25-násobne.


Kvalita a stabilita

Ide o robustný projekt, takže sú pre nás kvalita a stabilita aplikácie prvoradé a posúvame ju vpred aj týmto smerom. Napríklad sme do nej implementovali automatizované testy a tiež testovacie scenáre na detailnejšie testovanie aplikácie. Pre dlhodobý projekt je dôležitá aj dokumentácia kódu, ktorá pôvodne pri prebratí aplikácie chýbala, no teraz na nej postupne pracujeme.

Kvalita a stabilita
Testimoniál Stanislav Tkáčik

Aj vďaka aktívnej programačnej a konzultačnej podpore zo strany Cassovia Code sa darí našej spoločnosti byť nielen lídrom, ale aj priekopníkom v danom segmente.

Stanislav Tkáčik Project Manager, BBH Products GmbH