Naše spolupráce

MS Rental

Technológie

Dĺžka projektu:

Veľkosť tímu:

Mobilná aplikácia, ktorá slúži zamestnancom na skenovanie QR kódov náradia. Po naskenovaní kódu ich presmeruje na konkrétnu položku v administrátorskom systéme, aby tak vedeli jednoducho spravovať rezervácie náradia.