cassovia_code_logo

Akú úlohu má v IT firme Tech Lead? Zásadnú – vo vzťahu k tímu, zákazníkom aj technickému stacku (ROZHOVOR)

May 3, 2023

Peter Antal prišiel do Cassovia Code na pozíciu technického leada, ktorú vymenil za rolu associate managera v známej nadnárodnej korporácii. V rozhovore sme sa ho opýtali, ktoré kvality sú kľúčové pre prácu tech leada, ale tiež na to, prečo ho baví green coding.

Povinnou otázkou na úvod je, prečo práve informatika a počítače.  

K počítačom ma priviedol môj otec, ktorý študoval elektrotechniku a neskôr si ho získala práve informatika. Svoje nadšenie preniesol aj na mňa, a tak bolo celkom prirodzené, že som šiel študovať informatiku na Fakulte elektrotechniky a informatiky TUKE. 

Už počas štúdia na vysokej som podnikal. Najprv v malom, no ako klienti pribúdali, bolo potrebné nastaviť systém práce a nájsť si spoločníka, s ktorým by som bol na jednej vlne. Takých ľudí však bolo v mojom okolí len zopár a nakoniec ma zlákal korporát. Skúsil som to a získal cenné skúsenosti. 

Pracoval si teda v globálnej spoločnosti, ktorá je jedným z top hráčov v oblasti IT a konzultačných služieb. Čo spôsobilo, že si sa rozhodol vymeniť ju za lokálnu košickú firmu? 

Do Cassovia Code ma stiahol Pali, sales director, s ktorým sa poznáme ešte z čias vysokej školy. Práve on bol jeden z tých, s ktorými som si vedel podnikanie v minulosti predstaviť. Ovplyvnilo to aj moje rozhodovanie prísť do Cassovia Code a byť súčasťou firmy, ktorá už nie je startupom, no stále ešte nemá znaky korporátu. Spoznal som zvyšok tímu, zistil, čo robíte a uvedomil som si, že toto je tá firma, ktorú som kedysi chcel rozbehnúť aj ja.  

Si rodený Košičan a Košice sú pre teba miestom, kde si sa rozhodol budovať nielen svoju kariéru, ale tiež si založiť rodinu. Ako hodnotíš mesto z hľadiska príležitostí v oblasti IT, ktoré tu neustále vznikajú? 

Mesto sa výrazne posunulo práve vďaka zahraničným IT firmám. Vďaka prostrediu, ktoré vzniklo, začali aj samotní klienti Košice vnímať ako potenciálne miesto pre biznis, čo otvorilo dvere menším, lokálnym značkám. Nikdy som preto nemal pocit, že by som mal z Košíc odísť, keďže som tu mal všetko, čo potrebujem. Dokonca i keď som prvú pracovnú ponuku dostal v Bratislave, rozhodol som sa zostať. 

Tech lead v Cassovia Code je pravou rukou technického riaditeľa a všeobecne je jednou z kľúčových pozícií v IT firmách. Môžeš nám povedať viac o kompetenciách, ktoré máš ako tech lead obsiahnuť? 

Ak by som to mal vysvetliť veľmi jednoducho, tech lead vedie firmu po technologickej stránke. Čím viac technológií má firma v stacku, tým je to náročnejšie, najmä po personálnej stránke. Náš CTO Števo urobil dobré rozhodnutie tým, že v technológiách upratal a zameral sa len na to, čo dáva pre firmu a jej ľudí najväčší zmysel. Po technologickej stránke však treba viesť aj klientov. 

„Firme sa bude dariť len vtedy, keď sa bude dariť jej zákazníkom. A to môžeme zabezpečiť len dlhodobou spoluprácou založenou na dôvere. Klientov musíme vnímať nie ako samostatnú jednotku, ale ako súčasť tímu.“ 

Úlohou tech leada je teda pracovať s klientmi? 

Je dôležité vysvetliť im, prečo je pre nich daná technológia najvhodnejšia. Musíme ich chápať ako súčasť firmy. V opačnom prípade to vždy bude o zápase – my, naše obchodné ciele, verzus ich potreby. 

Tech lead nemôže poznať všetky technológie, no musí poznať princípy a neustále sledovať trendy. Na základe toho dokáže rozhodnúť, čo je ideálne pre klienta a zároveň dlhodobo udržateľné z pohľadu firmy.  

Ktoré kľúčové vlastnosti by mal mať tech lead, aby dokázal naplniť svoje úlohy? 

Tech lead má veľmi blízko k pozícii architekta alebo fullstack developera. Rád používam analógiu, že fullstack developer, ale aj architekt, sú ako všeobecní lekári – vedia poradiť v každej oblasti, no ak máš špecifický problém, tak ťa pošlú za špecialistom. Aj ja som taký všeobecný lekár. Musím mať všeobecný prehľad a keďže spolupracujem s odborníkmi, mojou úlohou je dať im možnosť rozhodovať a naučiť ich riešiť aj prípadné problémy alebo konflikty. 

„Čím menej manažér kontroluje, tým lepšiu prácu robia jeho ľudia. Jeho úlohou je koordinovať procesy, zabezpečiť, aby ostatní mali čo robiť a mali tiež všetko, čo k svojej práci potrebujú.“ 

Viem o tebe, že sa zaoberáš témou green coding. Môžeš nám vysvetliť, o čo ide? 

Po dlhej dobe je tu konečne trend, ktorý môže smerovať k optimalizácii a zefektívneniu softvéru. V posledných desiatich až pätnástich rokoch sa optimalizácia softvéru zanedbávala. Zažívali sme boom v IT sfére a veľký dopyt po programátoroch spôsobil, že sme ich nestíhali poriadne zaučiť. Technológie sa museli prispôsobiť tomuto trendu a výsledkom bol pokles efektívnosti aplikácií, ale tiež nižšia kvalita kódu. V top 5 najobľúbenejších technológií nájdeme minimálne dve také, ktoré sú z pohľadu uhlíkovej stopy najmenej efektívne v histórii informatiky.  

Na druhej strane je podiel IT sféry na produkcii emisií údajne niekde na úrovni dvoch percent, teda ešte stále máme čas. Do budúcna však treba počítať s tým, že aj IT bude musieť prispieť svojou čiastkou k zníženiu emisií, do roku 2050 dokonca na nulovú úroveň. 

„Green coding v našom chápaní je jednak o výbere optimálneho tech stacku, ale aj o zlepšení procesov, zabezpečení takých podmienok pre programátorov, aby nedochádzalo k zbytočným chybám.“ 

Princípy green codingu nie sú ničím novým. Napríklad „keep it simple“, „don’t reinvent the wheel“, posielanie čo najmenšieho objemu dát, optimalizácia ich toku a podobne. Všetko sú to zásady, ktoré sa programátor učí už na vysokej škole a ku ktorým sa stačí len vrátiť. 

Green coding je témou, ktorú si určite spolu ešte rozoberieme. No mňa tiež zaujíma, na čo sa v Cassovia Code najviac tešíš a čo bude podľa teba najväčšou výzvou.  

Možno to vyznie neuveriteľne, ale najviac sa teším na prácu s ľuďmi. Výzvou bude zvládnuť procesy spojené s rastom firmy tak, aby sme zachovali kvalitu práce pri existujúcich aj pri prichádzajúcich projektoch. Čaká nás veľa pohovorov, čo bude určite výzva tak pre HR, ako aj pre tech leada a technického riaditeľa.  

Na záver nám ešte prezraď, aké sú tvoje overené metódy, ako zabezpečiť spokojnosť v tíme a zároveň dobre odvedenú prácu.  

Pomôžem si citátom Benjamina Zandera: „Give them an A“. V našom prípade to znamená – predpokladaj, že ľudia, s ktorými pracuješ, sú odborníci, ktorí odvedú svoju prácu najlepšie, ako vedia. A to sa podarí len vtedy, ak im dáš priestor a možnosť rozhodovať.  

Možno to dnes nie je až také populárne, ale myslím si, že ak dáš ľuďom voľnú ruku, oni si zrazu uvedomia, že na ich názore záleží. Práca ich baví, vidia v nej prínos pre klientov, ale aj potenciál pre svoj rozvoj aj rozvoj tímu, a prirodzene sa snažia robiť ju lepšie.  

„Dnes je snaha všetko merať a následne hľadať spôsoby, ako tieto čísla ešte vylepšovať. Kontrola a tlak na výkon vedia čísla zlepšiť o omrvinky v porovnaní s tým, aký potenciál dokážeme odomknúť, ak dáme ľuďom dôveru a možnosť rozhodovať.“ 

Peter Antal, Tech Lead Cassovia Code

Other articles