3

návšteva SIKO

AKO SME TRÁVILI TÝŽDEŇ POČAS VZÁCNEJ NÁVŠTEVY SIKO DELEGÁCIE

2022-07-01

Autor: Simona Muchová

Dĺžka čítania: 3:56 min

SK

Minulý týždeň prebiehal u nás v Cassovia Code netradične. Online meetingy s naším dlhoročným klientom SIKO sme vymenili za o niečo osobnejšie a interaktívnejšie, offline meetingy v našom office. Navštívila nás SIKO delegácia z Česka na čele s IT riaditeľom SIKO – Miloslavom Baštom a jeho tímom. 

Konečne mal SIKO tím príležitosť vidieť všetkých našich kolegov, ktorí sa podieľajú na projekte a spoločne sme mali možnosť absolvovať množstvo meetingov v rámci jednotlivých tímov. Cieľom bolo odprezentovať výsledky z biznis pohľadu v rámci konkrétnej implementácie a riešenia pre nášho klienta. Zámerom návštevy neboli len pracovné činnosti, ale aj posilnenie stability spolupráce a prehlbovanie ľudských vzťahov. Preto sme si dali záležať a okrem pracovnej stránky projektu sme program vyvážili viacerými neformálnymi aktivitami, o ktorých sa dočítate v článku.

meeting so SIKO
Biznis tripy vo všeobecnosti utužujú pracovné a osobné vzťahy. Pre nás mala návšteva SIKA pridanú hodnotu vo viacerých aspektoch. Z hľadiska biznisu si klient dokázal preveriť kvalitu dodávaných služieb, ktoré vyplývali z jeho požiadaviek. Pre nás bolo mimoriadne prínosné vidieť feedback klienta naživo a priamo s ním diskutovať. Okrem toho nás mali možnosť jednotliví členovia SIKO tímu spoznať bližšie ako firmu prostredníctvom prezentácií, firemnej komunity a predstavenia ďalších projektov, na ktorých pracujeme. Vnímame, že ľudský aspekt vie pracovné vzťahy posunúť na vyššiu úroveň, a vďaka tomu vieme kvalitnejšie pracovať. Podobne to vníma aj IT riaditeľ SIKO, Miloslav Bašta:

„Pre mňa sú vzťahy najzásadnejšie, pretože nechcem aby boli postavené len na e-commercovej báze, na technologickej báze a na projektovom riadení. Pri dlhodobom obchodnom vzťahu sú extrémne dôležité medziľudské vzťahy. Nestačí, aby som sa stretával s ľuďmi len ja, ale chcem, aby ľudia z jednotlivých tímov boli schopní nejakým spôsobom komunikovať, pretože to uľahčuje vymýšľanie a vytváranie riešení. Preto som sa rozhodol so sebou vziať ďalších členov. Z IT tímu to bola len Zuzka a z marketingu chalani, pretože si uvedomujem, že marketing je dôležitý pri tvorbe riešení. Okrem toho som chcel, aby sa posilnila väzba a nebolo to len o mne, ale aj o stretávaní sa s vedením projektu.“

V rámci spolupráce vnímame pridanú hodnotu aj v štýle práce, ktorý je nastavený na maximalizáciu výsledkov. Práve ním dokážeme spoluprácu posunúť o krok vpred.

Počas tejto vzácnej návštevy sa pravidelné scrum, ale aj iné meetingy so SIKO konali face to face, aby bolo možné navnímať ich fungovanie v praxi. Pondelok sme začali meetingom ohľadom QA procesov a migrácie na xray, v utorok nasledoval DevOps a meeting zameraný na produkt Engagement od Bloomreachu, kde sa prezentovali výsledky. Napríklad v rámci engagement meetingu sme sa venovali UX aktivitám, ktoré majú priniesť zákazníkom SIKA kvalitnejší nákupný zážitok. Ten sme sa snažili vylepšiť nielen vďaka novému dizajnu, ale aj sofistikovanému technickému riešeniu. Prostredníctvom neho môže marketingový tím SIKO implementovať pokročilé štatistické nástroje, ktoré sú pridanou hodnotou pri všetkých marketingových aktivitách. V stredu sme pokračovali prezentáciou spomínaného dizajnu, ERP a SCPI meetingom a meetingom priamo s ľuďmi z veľkoobchodu, s ktorými konzultujeme nové požiadavky na obohatenie funkcionality eshopu.


Posledný deň sme zakončili meetingom zameraným na frontendové riešenie Spartacus s našim technickým riaditeľom Števom, ktorý spoločne s ostatnými členmi tímu odprezentoval pozitívne dopady tejto inovácie, ale aj aktuálny stav implementácie. Števo nám prezradil, ako mu záleží na pracovných a ľudských vzťahoch v rámci spolupráce, a aké dojmy v ňom zanechala návšteva SIKO delegácie:

“Pre mňa ako CTO je dôležité udržiavať dobré medziľudské vzťahy na projektoch a zabezpečovať kvalitné dodávky klientom. Na návštevu ľudí zo SIKO som sa tešil, keďže doteraz sme na návštevy chodili len k ním do Čimelíc a do Prahy. Privítať ich v našich priestoroch kulturparku v Košiciach, bolo pre mňa cťou a veľkým zážitkom.
Počas takmer týždňovej návštevy sme sa pozreli na rôzne aspekty projektu a najmä sme sa blížili aj po ľudskej stránke. Cassovia Code je vybudovaná na dobrej komunikácii medzi ľuďmi v tímoch, čo bolo zjavné aj na autentických prezentáciách našich výsledkov. Chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí si pripravili živé a pútavé prezentácie. Pri diskusiách počas prezentácii bolo cítiť ich zápal pre našu firmu a pre projekt, čo ma veľmi potešilo.”

Návšteva SIKO delegácie bola pre nás veľmi dôležitá z hľadiska stavu projektu, s ktorým sa snažíme neustále napredovať. Naším cieľom bolo predstaviť samotnú technickú a procesnú stránku projektu, ale aj aspekt ľudského potenciálu, ktorý vieme klientovi zaručiť. Keďže chceme byť objektívni, opýtali sme sa pána Baštu, ako vníma našu spoluprácu:

„Páči sa mi, že váš tím funguje na ľudských vzťahoch. Videl som veľa fotiek z rôznych akcií. Vnímam to tak, že ste sa zamerali na marketing Cassovia Code, čo je dôležité, pretože ten trh vývojárov a kruh IT-čkárov je pod konkurenčným tlakom. Mňa najviac na osobnom kontakte baví to, že už od začiatku spolupráce vidím u členov vášho tímu chuť učiť sa. Váš tím vnímam ako vysoko odborný, pretože ste nám pomohli vysporiadať sa s technológiou SAP Commerce. Potvrdilo sa mi, že chalani z frontendu a z backendu hodnotia SAP technológiu ako veľmi nápomocnú, pretože im zjednodušuje prácu a je na nich vidieť, že ich práca s ňou baví. Hlavne je spoľah na estimácie a na kvalitu dodávky. Dúfam, že budeme vedieť túto spoluprácu naďalej rozvíjať.“

Prostredníctvom pripraveného programu sme odprezentovali aj naše obľúbené firemné aktivity. Spoločne sme si užili firemné obedy a večere v centre Košíc. SIKO tím sme vzali na večerný beh so športovou komunitou Active life, ktorého sa pravidelne zúčastňujeme. Zorganizovali sme IT quiz s profi speakrom priamo v našom office. Týždeň sme zakončili výhľadmi na Košice z vyhliadkového mostíka na kopci Hradová a z ikonického Červeného brehu, kde budeme tento rok organizovať aj bežecké podujatie. Návštevu SIKO hodnotíme ako veľmi úspešnú a tešíme sa na ďalšie spoločné výzvy a stretnutia.
SIKO a beh s Active life
Foto: PatriSse Labant
IT quiz
vyhliadkový mostík
Foto: Martin Greša

Viac fotiek z návštevy SIKO:

Ďalšie články