3

Robert Demko Chief Growth Officer Cassovia Code

Ako môže firma vyrásť? Keď budú rásť jej ľudia, hovorí Robo, náš Chief Growth Officer

July 18, 2023

Po rokoch práce na rôznych pozíciách v nadnárodných IT firmách vidí silu firmy v jej ľuďoch. Nie je ten, čo hodí uterák do ringu, no snaží sa pracovať s realitou, aká je a problémy premieňať na príležitosti. V rozhovore sa dozvieš aj to, ako je prepojený rast jednotlivca s rozvojom projektov a firmy.

Na úvod nám prezraď, aké boli tvoje začiatky v IT. 

To, že dnes pôsobím v IT, má na svedomí úplne bežné súperenie syna so svojím otcom. Keďže môj otec pracoval ako technik, neustále sme mali doma množstvo elektroniky. Žili sme vtedy v analógovej dobe a otec považoval IT a počítače za módny výstrelok.  

Môj prvý počítač bol Sinclair ZX80, ktorý mal jeden kilobajt pamäte, membránovú klávesnicu a pripájal sa k čierno-bielemu televízoru (smiech). Mal som asi 10 rokov, keď som začal s programovaním v BASICu. Viac ako development ma lákala práca s ľuďmi,  a tak som šiel študovať priemyselné inžinierstvo. Po škole som začínal ako developer, no rýchlo som presedlal na projektový manažment.  

K SAPu som sa prvýkrát dostal v roku 2002 a zostal pri ňom viac než 10 rokov. Nejaký čas som pritom strávil v zahraničí na rôznych pozíciách od SAP konzultanta, cez SCRUM mastra až po account alebo delivery manažéra. 

Zahraničie si vymenil za Slovensko a neskôr aj SAP za klasické technológie.  

Po rokoch na SAPáckych technológiách som cítil, že musím niečo zmeniť. Prešiel som do nadnárodnej IT firmy, kde mi zverili do rúk kritické projekty. To si vyžadovalo veľmi dôslednú prácu so zákazníkom, či už šlo zastabilizovanie existujúcej alebo rozbiehanie novej spolupráce. V roku 2019 sa nám podarilo dostať do veľmi pekných čísel jeden významný zahraničný projekt. V tomto období bolo mojou úlohou tiež identifikovať rastový potenciál ostatných projektov, ktoré sme mali v portfóliu.  

Robert Demko Chief Growth Officer Cassovia Code

Prešiel si viacerými úlohami a pozíciami. Vieš dnes povedať, ktorá z nich ti sedí najviac?  

Najviac mi vyhovuje byť medzi klientom a tímom, ktorý rieši jeho požiadavky. Aby som vedel identifikovať nielen to, čo klient chce a potrebuje, a tiež s čím všetkým mu vieme pomôcť. Aj samotný tím totiž môže prísť s nápadmi, ako projekt rozvíjať. Ideálne samozrejme je, keď sa potreba zákazníka a ponuka na našej strane stretnú. Hľadanie takejto synergie ma baví najviac – získať partnera na jednej aj na druhej strane, ktorí budú spolu fungovať ako jeden ekosystém.

Pracovné ponuky si mal aj v zahraničí, nejaký čas si strávil v Rakúsku, Nemecku aj v USA. Čo ťa pritiahlo naspäť do Košíc?  

Ľudia. Vždy som tu našiel priateľov, ale aj kolegov, jednoducho tím ľudí, ktorí ma podporili. Naše mesto je pre mňa ideálne aj svojou veľkosťou. Je tu tiež veľa ľudí, ktorí sú zameraní na IT, a zároveň sú neskutočne pracovití. Ak by som to mal zhrnúť, tak je to ľudskosť, ústretovosť, ale aj koncentrácia talentu a otvorených príležitostí – toto sú dôvody, prečo naďalej zostávam v Košiciach. 

S množstvom zahraničných firiem úmerne rastie aj konkurencia na trhu práce. Ako si spomenul, Košice majú veľa IT talentov, no je náročné uspokojiť neustále rastúci dopyt. Ako dokáže lokálna firma ako Cassovia Code konkurovať podmienkam, aké ponúka zahraničný zamestnávateľ zvučného mena?  

Podľa mňa sa výrazne odlišujeme firemnou kultúrou. Nechcem tým povedať, že je lepšia alebo horšia ako korporátna. Jednoducho je iná. Napríklad, väčšina firiem chce rásť. V Cassovia Code sme výnimoční tým, ako k rastu pristupujeme. Najprv musíme identifikovať, v čom sú naši ľudia dobrí a kde vidia svoj rastový potenciál. Potom sa snažíme ušiť im na mieru to, kam sa bude uberať naša firma a s akými výzvami bude pomáhať zákazníkom. Rast firmy im tak bude dávať oveľa väčší zmysel a ich nastavenie sa automaticky zmení na pro-zákaznícke. 

Vo veľkých firmách existujú určité technologické štandardy a technológie zvyknú byť zamknuté. U nás sú štandardy zamerané skôr na kvalitu. Čo sa týka technológií, môžeme si dovoliť skúšať nové veci. Musíme sledovať trendy a hľadať v nich príležitosti. 

„Potrebujeme dobrých ľudí s odvahou ísť aj do nekonvenčných technológií a riešení, ktoré by boli pre iné firmy príliš riskantné.“

Chief Growth Officer je jedna z vedúcich pozícií, ktorá ale nie je celkom bežná a objavuje sa vo firmách až v posledných rokoch. 

To, že má firma v organizačnej štruktúre CGO pre mňa znamená, že pochopila význam synergického efektu medzi všetkými oddeleniami. Zároveň vníma rast nie cez vlastné tržby, ale ako rast svojich zákazníkov. CGO prináša do firmy dokonalé spoznanie zákazníka, jeho vízie a stratégie, čo následne dáva do súladu s možnosťami a schopnosťami svojich ľudí. Musí sa vyznať v technológiách, poznať benefity, ktoré tá-ktorá technológia prinesie zákazníkovi. A samozrejme, musí sa orientovať aj v aktuálnych trendoch.  

Čo sú teda z pohľadu CGO top trendy v IT pre rok 2023, ktoré netreba ignorovať?  

Určite umelá inteligencia, ktorá už teraz mieša karty. Firmy sa budú musieť prispôsobiť tomuto trendu a snažiť sa čo najlepšie využiť nástroje, ktoré ponúka. Ďalej je to automatizácia, ktorá so sebou prináša menej interakcie, ale aj nižšiu chybovosť. V blízkej budúcnosti sa bude tiež meniť naše vnímanie virtuálnej reality a práca s ňou, napríklad aj vo sfére e-commerce. Na záver mi nedá nespomenúť kvantové počítače, ktoré môžu úplne zmeniť simulovanie javov, prognózovanie a prácu s dátami. Ale to je dnes skôr science-fiction. 

Vo svojej praxi si zažil veľa úspešných projektov, no určite si sa stretol aj so situáciami, keď to nevyšlo a rast nenastal. Čo sú podľa teba hlavné príčiny, že sa firme nepodarí vyrásť alebo sa zasekne v stagnácii?  

Na toto je ťažké dať univerzálnu odpoveď. Jednou z príčin môže byť neochota počúvať to, čo chce zákazník aj ako sa menia jeho potreby pod vplyvom technologických trendov. Je nevyhnutné stále sa posúvať a adaptovať, to ale platí aj pre zákazníkov. Našou úlohou je im pomôcť reagovať na zmeny a zvládnuť prichádzajúce technologické výzvy.  

Ďalším faktorom sú ľudia. Aj tu dnes platí, že sa nemôžeme uspokojiť s aktuálnym stavom, ale hľadať spôsoby, ako sa hýbať smerom dopredu, učiť sa nové, modernejšie technológie. Ideálne je v určitom momente zvoliť špecializáciu na základe toho, kde majú naši ľudia najviac skúseností a čo im dáva zmysel. S rozvojom ľudí budú potom rásť aj projekty, zvyšovať sa ich kvalita a v konečnom dôsledku narastie aj firma.

„Dnes platí, že sa nemôžeme uspokojiť s aktuálnym stavom ale hľadať spôsoby ako sa hýbať smerom dopredu, učiť sa nové, progresívne technológie.”

Čo napríklad takí softvéroví giganti ako firma SAP? Niekto ju vníma ako dinosaura pred vyhynutím. No stále je tu a v kategórii podnikových informačných systémov prakticky nemá konkurenciu.  

Je pravda, že čo sa týka programovacieho jazyka ABAP, ten je mimo SAPu nepoužiteľný. Na druhej strane SAP nakúpil viacero firiem, ktorých aplikácie sú postavené napríklad na Fiori, na Angulare a Jave. Aj SAP Commerce beží na najnovšej verzii Javy. Preto by som nepovedal, že SAP už dnes nie je zaujímavý. Naopak, otvára sa novým trendom a zároveň si zachováva stabilitu, ktorá je pre takto robustné systémy nevyhnutná. 

Môžeš nám na záver prezradiť nejaký tip na to, ako podporiť rastové nastavenie vo firme ? 

Bezpochyby je dôležité definovať si ciele a mať stratégiu, ako ich naplniť. Už len kvôli tomu, aby sme vedeli zmerať výsledky a videli, či sa k nim blížime, alebo je potrebné ich skorigovať, prípadne zmeniť stratégiu. No tipom by mohol byť napríklad taký IDEA BOARD – miesto, kde sa sústredia všetky nápady, ako niečo vylepšiť, začať nový projekt alebo kde je príležitosť rozšíriť spoluprácu s klientom. Mnoho výborných myšlienok sa žiaľ stratí, ak sa hneď niekam nezapíšu. Zároveň je to signál smerom ku kolegom, že každý z nás má možnosť vďaka svojej kreativite a šikovnosti prispieť k rastu firmy.  

Aktuálne sa v Cassovia Code sústredíme na rast mimo hraníc Česka a Slovenska. S čím vieme pomôcť zahraničným klientom?  

Aktuálne je naším unikátnym know-how expertíza v oblasti SAP Commerce Cloud. V strednej Európe je firiem, ktoré dokážu implementovať a poskytnúť kompletný servis pre túto e-commerce platformu, veľmi málo. Otvárame spolupráce s nadnárodnými spoločnosťami, ktoré majú zákazníkov využívajúcich SAP, ale chýba im know-how pre SAP Commerce. Ide o veľmi náročnú technológiu, ktorá nás posúva po každej stránke – či už hovoríme o práci s klientom, procesoch alebo samotnom programovaní. Naši ľudia mali skvelú príležitosť vypracovať sa na expertov v SAP Commerce. Zároveň si ale chceme ponechať flexibilitu a nezatvárať si dvere pred novými výzvami. Lebo o tom je skutočný rast.  

Ďalšie články